Webinars Rechten

De wetenschappers van de faculteit Rechtsgeleerdheid organiseren regelmatig een webinar voor belangstellenden.

In deze online bijeenkomst stelt de betreffende wetenschapper een specifiek onderzoeksonderwerp centraal in de presentatie. Deelnemers aan de webinars worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het debat en de discussies.

De webinars worden opgenomen en worden op deze pagina geplaatst om na afloop nog eens terug te kunnen kijken.

Webinars

Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: De collectieve acties tegen Big Tech-bedrijven
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: 'Recht op opvang voor ontheemden uit Oekraïne, nu en in de toekomst'
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Actualiteiten algemene voorwaarden
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Drijvende steden: Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Psychopathische leiders in het bedrijfsleven en de politiek
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Naar een 'universele' taal op de universiteit? 
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: De hoogste rechters en de Duitse bezetter in zeven landen 1939-1945
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Iedereen weet waar je woont, is dat erg?
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: De openbaarheid van de rechtspleging: is rechtspraak toegankelijk en begrijpelijk voor de burger?
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Modernisering van het staatsnoodrecht
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Polen en de voorrang van het EU-recht
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: Untangling Self-Determination in International Law
Nieuwsbericht
Kijk het webinar terug: De maatschappelijke prijs van ondermijnende criminaliteit
Nieuwsbericht
Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek
Nieuwsbericht
Strafbaarstelling van psychisch geweld: kijk het webinar terug
Nieuwsbericht
Uitdagingen van het gezondheidsrecht: kijk het webinar terug
Nieuwsbericht
Webinar: Artificial Intelligence versus de rechtsstaat