Webinars Rechten

De wetenschappers van de faculteit Rechtsgeleerdheid organiseren regelmatig een webinar voor belangstellenden.

In deze online bijeenkomst stelt de betreffende wetenschapper een specifiek onderzoeksonderwerp centraal in de presentatie. Deelnemers aan de webinars worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het debat en de discussies.

De webinars worden opgenomen en worden op deze pagina geplaatst om na afloop nog eens terug te kunnen kijken.