RW_Onderzoek_11969_head_large.jpg
Projecten
 

De Veilige Stad

Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

Natuurlijk nemen we allerlei maatregelen om onze steden veiliger te maken. Daarbij kijken we naar persoonlijke veiligheid (terrorisme en criminaliteit), maar ook naar de digitale veiligheid (cyberaanvallen), gezondheidsveiligheid (toegang tot de gezondheidszorg, eerste hulp en ziekenhuizen) en een veilige infrastructuur (veiligheid van wegen gebouwen en bruggen). We doen er alles aan om de stedeling op al die vlakken een relatief veilig gevoel te bieden. Maar dat heeft ook consequenties voor allerlei facetten van de samenleving. Bij de Open Universiteit verrichten we onderzoek naar al deze zaken, geven we vanuit onze expertise advies en denken we mee over eventuele juridische of wettelijke oplossingen.

Meer informatie over De Veilige Stad.

Sectorplan 'Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands'

De relatie tussen globalisering en recht heeft twee aspecten. Enerzijds betekent globalisering dat het recht zelf in toenemende mate buiten de staat tot stand komt, wordt geïnterpreteerd en toegepast (transnationaal recht, Europees recht, internationaal recht, mondiaal recht). Anderzijds verwijst mondialisering naar grensoverschrijdende sociale, economische en politieke processen. Het recht (nationaal, transnationaal, Europees, internationaal en mondiaal) heeft tot doel deze processen te reguleren, te kanaliseren, te controleren en te vergemakkelijken.
Globalisering werpt diepgaande vragen op vanuit het oogpunt van de rechtsstaat in de nationale rechtsordes. Zij heeft gevolgen voor de trias politica, de rechtszekerheid en de effectieve rechtsbescherming. Het onderzoeksprogramma 'Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands' richt zich op de relatie tussen globalisering en recht vanuit het perspectief van de rechtsstaat in Nederland.