NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg

Over ons onderzoek

Duurzaamheid en milieu


Onder de noemer 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen' richt het onderzoek binnen de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen zich op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Binnen dat brede domein zijn drie benaderingen van milieuproblemen uitgekozen als onderzoeksthemas: verkennen, leren en sturen. Deze drie benaderingen zijn nodig voor het succesvol omgaan met complexe milieuproblemen, dat wil zeggen, voor het bereiken van duurzame, houdbare oplossingen.

Milieutoekomstverkenningen

Bij verkennen gaat het om wetenschappelijke studies naar de ontwikkeling van complexe milieuproblemen op de lange termijn (25 tot 100 jaar). Deze zogenoemde milieutoekomstverkenningen beogen kennis en inzichten op te leveren waar overheden en andere instanties hun beslissingen en beleid op kunnen baseren. Daartoe worden in deze verkenningen vaak meerdere, alternatieve beleidscenario's doorgerekend. Het onderzoek onder dit thema richt zich zowel op het uitvoeren en analyseren van verkenningen voor specifieke milieuvraagstukken als op het verbeteren van concepten en methoden voor milieutoekomstverkenningen.

Leren voor duurzame ontwikkeling

Bij leren gaat het om leren voor duurzame ontwikkeling, zowel in de context van het hoger onderwijs als in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen. In het eerste geval staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal. In het tweede geval gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken. In beide gevallen richt het onderzoek zich primair op het ontwerpen, evalueren en verbeteren van innovatieve ICT-gebaseerde leeromgevingen die gezamenlijke leerprocessen kunnen ondersteunen.