Het onderzoek op het gebied van Duurzaamheid en milieu vindt plaats binnen de kaders van het geïntegreerde onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems.

Het hoofddoel van dit programma is: het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op 1. informatie en computersystemen, 2 organisatie- en managementsystemen en 3 omgevingssystemen.

Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie subprogramma’s geformuleerd die focussen op veerkracht (resilience), leren en innovatie.

  • Het doel van het subprogramma Resilience is het vergroten van ons inzicht in het vermogen van systemen om verstoringen te verwerken en te reorganiseren terwijl ze veranderingen ondergaan zodat ze nog steeds dezelfde functie behouden.
  • Het doel van het subprogramma Learning is het verbeteren van ons inzicht in het leren van individuen en organisaties.
  • Het doel van het subprogramma Innovation is het vergroten van onze kennis over hoe innovaties ontstaan, zich verspreiden en de wereld beïnvloeden en de rol die agency daarbij heeft.

Voor het onderzoek op het gebied van Natuurwetenschappen is de strategische keuze gemaakt om bij de uitwerking van dat programma twee hoofdwegen te bewandelen. De eerste hoofdweg is het vakgroepsbrede onderzoek 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen'. Dit onderzoek bevat drie pijlers met dwarsverbanden. De tweede hoofdweg (kleiner in omvang dan de eerste) bestaat uit het verrichten van experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk onderzoek.