ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg

Samenwerking

 

UNESCO leerstoel

Duurzaamheidsproblemen zijn mondiaal van karakter. Ze kunnen alleen opgelost worden als mensen op allerlei plekken en in allerlei posities in actie komen. Met behulp van technologie kunnen we wereldwijd heel veel mensen bereiken met de kennis die ze daarvoor nodig hebben, én met elkaar verbinden zodat ze ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.
De UNESCO heeft een leerstoel over dit onderwerp bij de Open Universiteit ingericht. Prof. dr. Joop de Kraker is de leerstoelhouder. Hij gaat zich binnen deze leerstoel vooral richten op de vraag hoe je met behulp van ICT op grote schaal de 'actie-competentie' van mensen kunt ontwikkelen. Dat is het vermogen van mensen om concrete acties te ondernemen die bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsproblemen.

Lees meer…

InCompany Milieuadvies

InCompany Milieuadvies is een virtueel bedrijf dat advies geeft op het gebied van milieunatuurwetenschappen, milieubeleid en milieugezondheidskunde. De medewerkers van InCompany Milieuadvies zijn studenten en docenten van de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen van de Open Universiteit. Voor de studenten is dit een afsluitend onderdeel van hun (bachelor)opleiding.

Het bedrijf mag dan virtueel zijn, de opdrachtgevers zijn echt: het zijn instellingen, overheden en bedrijven die een concrete onderzoeksvraag hebben. InCompany Milieuadvies biedt door de veelzijdige achtergrond van student- en docentmedewerkers een interessante mix van praktische en theoretische knowhow als basis voor de uitvoering van milieuadvies-opdrachten. De opdrachten zijn echt, de adviezen zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld: GGD, RWS, de Provincie, gemeenten, maar ook onderzoeksinstituten zoals TNO of bedrijven zoals adviesbureaus.

Onderzoekspartners Marine Litter

Vervuiling van de wereldzeeën is een wereldwijd probleem. De noodzaak om dit wereldwijd aan te pakken wordt alom erkend, bijvoorbeeld in het United Nations Environment Programme (UNEP) Honolulu Strategy. De faculteit Bètawetenschappen werkt samen met verschillende organisaties op dit gebied. Het onderzoek focust op vervuiling door micro- en macroplastics in rivieren en zeeën en op opsporingsmethoden, modellingen, effecten en preventieve maatregelen. Partners zijn op dit moment onder andere: