ALG_VeiligeStad_UrbanSafety_15139_head_large.jpg
Publicaties
Output in print en beeld

Bachelorcursus: De veilige stad

De onderwerpen die aan de orde komen in deze bachelorcursus zijn geordend rond de thema’s criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en terrorisme.

Mastercursus: De strafrechtelijke aanpak van terrorisme

Deze mastercursus zoomt in op de materieelrechtelijke en formeelrechtelijke component van de aanpak van terrorisme in Nederland. Internationaalrechtelijke aspecten, zoals de verhouding tussen de nationale aanpak en volkenrechtelijke definities van terrorisme en de vervolging voor andere internationale misdrijven, worden hierbij ook betrokken. Eveneens is aandacht voor de criminologische / sociologische component. 

Boek: De veilige stad als collectief doel

In juni 2019 is het boek De veilige stad als collectief doel verschenen. In het boek, waar meerdere auteurs aan hebben bijgedragen, onder redactie van Jan Willem Sap en Emile Kolthoff, komen thema’s aan de orde zoals ondermijning, buurtpreventie, terrorisme, gebiedsverboden en digitale veiligheid in de moderne stad. Benadrukt wordt dat alle burgers dienen bij te dragen aan de veilige stad en dat aan de burgemeester daarbij de regiefunctie toekomt. Het boek werd in ontvangst genomen door Marco Peters, raadslid van de gemeente Heerlen voor het CDA, die sprak over de grote uitdagingen waar de politiek voor gesteld staat om de stad veiliger te maken.


Op de foto v.l.n.r.: Emile Kolthoff, Marco Peters, Jan Willem Sap

Video: Conference Making the smart city safe for citizens

Op 28 en 29 november 2018 vond op de BISS Campus in Heerlen een internationaal congres van de Open Universiteit plaats over de Smart City. Internationaal vermaarde keynote sprekers, zoals e-democracy goeroe Francesca Bria, digitaal assistent van de charismatische burgemeester van Barcelona, internetscepticus Evgeni Morozov, en geograaf Martin Dodge, expert in digitale steden, verkenden met het publiek de uitdagingen van de Smart City. Samen met de andere sprekers verkenden ze vragen als: Als alles in de stad digitaal gedreven wordt, hoe beheer je die data veilig? Hoe voorkom je dat private partijen door datamonopolie de macht in de stad overnemen? Hoe zorg je dat de energietransitie veilig vorm krijgt? Wat zijn de implicaties van zelfrijdende auto’s voor veiligheid in steden? Lees een interview met organisator dr. Angela Oels.

Bekijk de video's

Video: Symposium drugsbestrijding, perspectieven uit heden en verleden

Op 16 november 2018 sprak hoogleraar moderne geschiedenis Gemma Blok haar oratie uit. Zij houdt zich bezig met alle sociale en culturele aspecten van de 'psychoactieve revolutie' sinds de 19e eeuw. Het onderscheid tussen legale en illegale middelen is historisch bepaald, zoals de geschiedenis van heroïne en de huidige discussie rondom oxycodon laten zien. Drugsbeleid is van groot belang voor veiligheid in de stad. Op het begeleidend symposium werd de geschiedenis van het drugsbeleid verkend door historicus Stephen Snelders, belichtte criminoloog Emile Kolthoff de problematiek van ondermijning, nam hoogleraar Politiestudies Wouter Stol de wereld van drugverkoop op het dark web onder de loep, en toonde Dennis Lahey van de Belangenvereniging voor Druggebruikers MDHG het perspectief van de druggebruiker.

Bekijk de video's

Video: De opkomst van preventieve praktijken in wetshandhaving, volksgezondheid en public surveillance 1970-2018

Leven we in een samenleving waarin iedereen elkaar controleert? Historicus Wim de Jong en rechtsfilosofe Litska Strikwerda doen onderzoek naar preventieve praktijken op het gebied van misdaad en geestelijke gezondheidszorg, en de rol van burgers daarin. De veelheid aan meldpunten, camerabewaking en het schoonvegen van stadscentra zijn alle verschijningsvormen van een voorzorgcultuur, waarin we risicobevorderend gedrag van burgers zoveel mogelijk preventief willen aanpakken. Maar burgers krijgen ook een actieve rol, van Whatsapp-buurtpreventie tot meldpunten voor zorg en overlast. In zijn onderzoekslezing op 6 november 2018 laat De Jong zien dat deze cultuur wortelt in de crisis van westerse steden in de jaren tachtig.

Bekijk de video

Video: Presentatie De Veilige Stad: Work in Progress

Bekijk de video