Onderzoek en projecten

DeVeiligeStad_head_large.jpg
Onderzoek en projecten
In 2018 en 2019 functioneerde De Veilige Stad (DVS/Safety in Urban Environments) als een breed stimuleringsfonds voor interdisciplinair onderzoek binnen de OU. In die jaren werden vanuit dit programma veelsoortige projecten gefinancierd: van promotieonderzoek tot en met kleinere onderzoeksprojecten, boekpublicaties, congressen en netwerkbijeenkomsten. Ook is er een speciale bachelor- en mastercursus ontwikkeld en staan er een derde (‘Nooit meer dansen? De stad in tijden van pandemie’, verwacht december 2021) en vierde boek (‘Polarisatie en cohesie in de stad’, verwacht 2022) op de planning.

Medio 2020 is het interdisciplinaire onderzoekprogramma De Veilige Stad  voortgezet in een nieuwe context. Als ‘Safety and Resiliency in Urban environments’ is het een van de drie centrale programmalijnen binnen het in 2020 gestarte, OU-brede interdisciplinaire onderzoeksprogramma Innovating for Resilience. Binnen dit programma kunnen hoogleraren die werkzaam zijn aan de OU een aanvraag doen voor PhD-financiering, waarbij het de inzet is om bij ieder promotieonderzoek zoveel mogelijk disciplines en faculteiten te betrekken. Het promotieonderzoek blijft echter ingebed in de bredere programmacontext van onderzoek- en onderwijsactiviteiten rondom het thema van de veilige stad.