CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Safety and Resiliency in Urban Environments (De veilige stad)
De universiteitsbrede interdisciplinaire onderzoekslijn Safety and Resiliency in Urban Environments (De veilige stad) is gestart in 2018. Binnen deze onderzoekslijn, die sinds 2020 één van de drie pijlers vormt van het overkoepelende onderzoeksprogramma van de Open Universiteit, staan veiligheidsvraagstukken centraal in stedelijke contexten in Nederland, Europa en wereldwijd.

Als multidisciplinaire onderzoekslijn betrekt het daarbij verschillende visies op en praktijken van veiligheid in heden en verleden: het gaat zowel om praktische en technische vraagstukken bij de vormgeving van een veilige stedelijke omgeving, als om bewustwording van en psychologische problemen rondom veiligheid in de healthy city; daarnaast gaat het om culturele voorstellingen van, en ethische en juridische problemen rondom veiligheid in governance of safety. Voor meer informatie over de onderzoekslijn en de projecten zie de website van De veilige stad.

Een aantal cultuurwetenschappers zijn betrokken bij de onderzoekslijn Safety and Resiliency in Urban Environments en nemen deel aan de verschillende lopende onderzoeken:

Daarnaast zijn er verschillende cultuurwetenschapper als auteur betrokken bij de twee gepubliceerde bundels van het onderzoeksprogramma: 
De veilige stad als collectief doel (Ars Aequi Libri 2019) 

  • Martijn van der Burg (CW) en Mark Nelemans (RW), De waakzame burger. Collectieve veiligheidsvoorzieningen in Nederlandse steden en wederkerigheid tussen publieke en private actoren, 41-52.
  • Frank Inklaar, Belevenissen in een panopticum van onbezorgd vertier. Veiligheid en controle bij de stedelijke evenementen Sail Kampen en het Dickens Festijn in Deventer, 91-108.
  • Gemma Blok, 'Zwart lijsters' Horecaverboden in Nederlandse gemeenten in de twintigste eeuw, 109-122.

Orde en verwarring in de stad (Boom 2020) 

  • Martje aan de Kerk, 'Verwarde personen' en de verzorgende samenleving: de omgang met psychiatrische problematiek in de moderne en vroegmoderne stedelijke samenleving, 47-70.
  • Litska Strikwerda (RW) en Wim de Jong (CW), Voorkomen is beter dan verwijderen. Beheersing van risico’s in de openbare ruimte en de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg in Nederlandse steden (1970-2018), 71-92.
  • Frank Inklaar, De rafelranden van het openbare groen. Overlast en onveiligheid in stadsparken in Zwolle, 291-310.
  • Janny Bloembergen, Biedt cameratoezicht in de openbare ruimte veiligheid of het gevoel van veiligheid?, 343-362.