Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Gezondheidspsychologie
Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Preventie en optimaal functioneren

Enerzijds gaat het hierbij om preventie met als doel te voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dus hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen we ervoor dat mensen over optimale vaardigheden en omstandigheden beschikken om de gezonde keuzes te maken?
Maar gezondheidspsychologie heeft ook tot doel om mensen met gezondheidsproblemen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Denk daarbij aan chronisch zieken en mensen met beperkingen of psychisch lijden. Hoe kunnen zij zelf toch regie houden over hun leven, en er het beste uithalen?

Binnen Gezondheidspsychologie wordt gekeken naar de psychologische en sociale oorzaken van risicogedrag, met als doel om op basis van dit inzicht gezond gedrag te stimuleren en gezondheid te bevorderen. Dit positief beïnvloeden van gedrag gebeurt op veel manieren, bijvoorbeeld met persoonlijke counseling, voorlichtingsbijeenkomsten of online eHealth interventies.

Onderwijs, onderzoek en praktijk

De vakgroep Gezondheidspsychologie biedt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Daarnaast doen we veel onderzoek. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum. De student staat bij ons centraal: we sluiten aan bij de vraag van studenten, staan open voor ideeën en laten studenten graag meedenken over voorbeelden uit de praktijk. Als student leer je de toepassingen kennen en probeer je die te vertalen naar je eigen (toekomstige) praktijk.

Onderzoek

Gezondheidspsychologisch onderzoek concentreert zich op gezondheid en ziekte met bijzondere aandacht voor leefstijl, haar psychosociale determinanten, voorlichting en de effectiviteit van interventies. Het bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid is hierbij leidend.

Voorbeelden lopen van preventief gedrag en leefstijl, zoals het stimuleren van mensen om meer te gaan bewegen, tot onderzoek naar de psychologische factoren die een rol spelen bij het hebben van ziekten als kanker. Sterke nadruk ligt op de invloed van voorlichting en communicatie, sociale interactie en de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies. Deze zijn gericht op het algemeen publiek, risicogroepen of patiënten.

Kortom veel onderzoek naar determinanten van risicogedrag, bij voorkeur gekoppeld aan interventieontwikkeling en evaluatie naar effecten van interventies (ook kosten-effectiviteit).

Een overzicht van de onderzoeksthema’s van de vakgroep gezondheidspsychologie vindt u op de pagina Onderzoeksthema’s.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek van de vakgroep gezondheidspsychologie concentreert zich rondom de volgende onderzoeksthema's:

 • impliciete en expliciete determinanten van leefstijl en risicogedragingen
 • leefstijladvisering bij de algemene bevolking en risicogroepen
 • effectieve methoden voor gedragsverandering
 • zelfmanagement bij chronisch zieken
 • patiëntgerichte communicatie en motiverende gespreksvoering
 • psychosociale oncologie
 • advies-op-maat en eHealth

Een overzicht van ons lopende en (recent) afgesloten onderzoek vindt u op de pagina Onderzoeksprojecten.

Scriptiethema's

De scriptiethema's voor het onderzoek van masterstudenten en de mogelijkheden voor onderzoekstages passen binnen deze thema's. Voorbeelden van scriptieonderzoek zijn:

 • Herstel en reïntegratie na behandeling voor kanker
 • Stoppen met roken bij hartpatiënten
 • Kwaliteit van leven van patiënten na IC-opname
 • Determinanten van gezond beweeggedrag bij ouderen
 • Het stellen van doelen bij revalidatiepatiënten
 • Determinanten van het volhouden van sport
 • De rol van omstanders bij pesten kinderen

Onderzoeks- en onderwijsteam

 

Onderzoeksprojecten

De vakgroep Gezondheidspsychologie werkt momenteel aan de volgende onderzoeksprojecten:

De volgende onderzoeksprojecten zijn afgerond: