1701 Items
2 december 2020

Wij zijn de stad

Webcolumn Rechtswetenschappen - door Jan Willem Sap - december 2020
1 december 2020

Vacature: promoveren over het inzetten van multimedia in testen

De faculteit Onderwijswetenschappen zoekt een promovendus voor het thema Innovating digital assessment. Binnen dit thema gaat u onderzoek doen naar de effecten van multimedia gebruik in toetsitems....
1 december 2020

Goed bezocht WAOP Webinar over werken tijdens Covid-19

De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie van de Open Universiteit organiseerde op 20 november 2020 een internationaal WAOP webinar als alternatief voor het jaarlijkse congres. Rector magnific...
1 december 2020

Martijn van Otterlo over digitalisering in het onderwijs

Het toenemende gebruik van AI – Artificial Intelligence – in de samenleving zorgt voor veel veranderingen. Steeds meer kan en gaat digitaal, ook in het onderwijs. Stichting Cubiss maakte zes video’...
1 december 2020

Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaa...
30 november 2020

NWO opdracht Stedelijke duurzaamheidstransities voor Joop de Kraker

Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit, gaat samen met zijn Maastrichtse collega René Kemp in opdracht van NWO een synthesestudie schrijven ove...
30 november 2020

Livecast met Karen Maas: Wat is de bedoeling van de bank?

Vrijwel alle grote financiële instellingen in Nederland hebben de afgelopen tijd een 'purpose' gedefinieerd. Zo wil de Rabobank het voedselprobleem oplossen en bankiert ABN Amro voor een betere wer...
30 november 2020

Waarom de zoektocht naar natuurwaarde wetenschappers uit hun hokjes jaagt: Het nieuwe IPBES denkkader

IPBES, het intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, introduceerde een nieuw denkkader rond het concept 'Natuurbijdragen', maar dat voorstel leidde tot een fel debat ...
30 november 2020

Online expertmeeting: Hoe kunnen leraren samen met ouders de taalontwikkeling van kinderen stimuleren

Op 11 december organiseert Martine van der Pluijm een online expertmeeting over het onderzoek dat ze deed naar hoe leraren samen met ouders de taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Zij p...
26 november 2020

Prijs voor paper over de aanpak van data-analyseprojecten

Bedrijven starten steeds vaker data-analyseprojecten, maar veel van die projecten leveren niet op wat men ervan verwachtte. Een goed gebruik van procesmodellen en methodologieën zou het succes kunn...
26 november 2020

Genomineerden voor OU Wetenschapsprijs 2020 bekend

Traditiegetrouw wordt tijdens de diesviering op 11 december 2020 de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar is de prijs voor een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goe...
26 november 2020

OU 16e jaar op rij in top 3 Keuzegids Universiteiten 2021

De derde plaats in de lijst van de 14 Nederlandse universiteiten, één van de zes beoordeelde bachelors is de beste van Nederland met het predicaat 'topopleiding 2021' en bovendien staan vier bachel...
25 november 2020

Online Open Week in Vlaamse studiecentra

Beter worden in je vak? Verder studeren naast je job? Of je kennis verder verdiepen? Kom langs tijdens de online Open Week in de Vlaamse studiecentra van de Open Universiteit. Wij zetten onze deure...
25 november 2020

EcoHealth en de preventie van zoönosen

Dieren en mensen worden blootgesteld aan gelijkaardige ziekteverwekkers en infecties. In plaats van dieren enkel als een reservoir van voor de mens gevaarlijke ziektes te zien, zouden we beter erke...
24 november 2020

Oproep: Betrek de buurlanden bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie

Bij het opstellen van de in 2019 gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is er nauwelijks contact geweest met de buurlanden. Desondanks is de NOVI een kans voor de grensregio's om te komen t...
24 november 2020

Jol Stoffers tijdens slotevenement Euregionaal programma Train4SmartServices

Op dinsdag 24 november 2020 vond de online slotbijeenkomst plaats van Train4smartservices. Train4smartservices is een opleidingsprogramma voor mensen die vanuit een bestaande baan in een andere sec...
23 november 2020

Europees project QPED wil programmeeronderwijs veranderen

Programmeeronderwijs was jarenlang vooral gericht op het produceren van code en besteedde maar weinig aandacht aan testen. Hoe kunnen we testen meer sexy maken, is een belangrijke drijfveer voor Ta...
23 november 2020

Hoeveel invloed heeft artificial intelligence op onze maatschappij?

Kunstmatige intelligentie. Of, meer internationaal, artificial intelligence (AI). Wat is dat ook alweer? In een notendop gaat het erom dat machines steeds 'slimmer' worden. Vaak betekent dit ook da...
19 november 2020

Nieuwe campagne #DenkOpen

Heb je hem al voorbij zien komen? Sinds begin november 2020 communiceren we #DenkOpen via diverse kanalen: radio, TV, Spotify, digitale masten langs snel- en autowegen, advertenties in magazines en...
19 november 2020

Viering 36e dies natalis via livestream te volgen

Op vrijdag 11 december 2020 viert de Open Universiteit haar 36e dies natalis. Het centrale thema is digitalisering. Drie sprekers belichten het thema vanuit hun eigen perspectief. Tijdens de diesvi...