null Co-Adapt impuls voor waterprofessionals tijdens symposium drielandenpark

NW_BodemWater_10840_head_large.jpg
Co-Adapt impuls voor waterprofessionals tijdens symposium drielandenpark
Angelique Lansu, verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen, nam woensdag 24 november 2021 deel aan een Euregionaal Symposium georganiseerd door het Drielandenpark. Thema van het symposium was 'Samen voor een klimaatbestendig landschap: Waterbeheer in grensoverschrijdende stroomgebiedslandschappen'.

Impuls voor bundeling krachten Euregio

Dr. ir. Angelique Lansu presenteerde tijdens het symposium in een keynote de resultaten uit het onderzoeksproject Co-Adapt, een Euregionaal project waaraan een onderzoeksteam van de Open Universiteit deelneemt. Zij deed dit samen met Liesbeth Gellinck van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het succes van het Co-adapt programma toont aan hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking is als het gaat over uitdagingen rond waterbeheer. De presentatie van Lansu en Gellinck diende daarmee als impuls voor deelnemende partijen aan het symposium, om krachten verder te bundelen in de Euregio op het gebied van waterbeheer.

Stroomgebied Aa/Weerijs

Binnen Co-Adapt wordt onder andere onderzoek gedaan naar klimaatadaptatie oplossingen in het stroomgebied van de Aa/Weerijs. De rivier stroomt vanuit België naar Nederland. Daarmee zijn de activiteiten binnen het programma een goed voorbeeld van cross border samenwerking tussen verschillende regionale overheidsinstanties, waterbeheerders, en andere organisaties. Binnen het Co-adapt programma wordt door middel van co-creatie processen gezocht naar flexibele, natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.

Over Co-Adapt

Het Interreg 2Seas grensoverschrijdend onderzoeksproject Co-Adapt: Climate Adaptation Trough Co-Creation werkt aan oplossingen die zijn gebaseerd op het principe van co-creatie tussen beleidsmakers, wetenschappers en andere stakeholders (bijv. boeren). Dit houdt in dat stakeholders inspraak hebben bij de ontwikkeling van de oplossingen, zodat de verschillende perspectieven en belangen worden meegenomen in dit proces. Dit is positief voor zowel het draagvlak voor, als de effectiviteit van, de oplossingen. Naast de Open Universiteit zijn in het consortium waterbeheerders uit Engeland, Frankrijk en België de onderzoekspartners.


Dr. ir. Angelique Lansu en Liesbeth Gellinck presenteren de resultaten uit het onderzoeksproject Co-Adapt.