ALG_Dies_2022_head_large.jpg

Dies natalis 2022
Perspectieven op privacy

Vrijdag 23 september 2022 vierde de Open Universiteit haar 38ste dies natalis in Theater Heerlen. Het thema van deze dies was 'Perspectieven op privacy'. Mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, gaf de diesrede 'Zonder privacy geen rechtsstaat'. Er werden drie eredoctoraten uitgereikt en rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens maakte de winnaar van de Wetenschapsprijs bekend.

Eredoctoraten

Tijdens de academische plechtigheid ontving prof. dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar aan Tilburg University, evenals prof. dr. Michal Bobek, rechter bij het Administratief Hooggerechtshof van Tsjechië en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Europa, en prof. dr. Pattie Maes, hoogleraar Media Arts and Sciences aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een eredoctoraat van de Open Universiteit. Erepromotores waren respectievelijk prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap, prof. mr. dr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht en prof. dr. Hans van Ditmarsch, hoogleraar Artificiële intelligentie.

Wetenschapsprijs 2022

Volgens traditie is tijdens de viering de Wetenschapsprijs uitgereikt aan een jonge onderzoeker die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties. De prijs werd dit jaar toegekend aan dr. Alexander Henkel, universitair docent bij de faculteit Managementwetenschappen.

Aftermovie

Bekijk een korte impressie van deze 38e dies natalis.

Dies natalis terugkijken

U kunt de academische zitting hieronder terugkijken.

Eerdere diesvieringen