ALG_DiesNatalis2020_head_large.jpg

Dies natalis 2020

In het academisch jaar 2020-2021 heeft de Open Universiteit haar 36-jarig bestaan gevierd. Op vrijdag 11 december 2020 heeft de viering van de dies natalis plaatsgevonden. Het centrale thema was digitalisering. De sprekers tijdens de viering van de dies natalis waren: mr. drs. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ernst-Jan Stigter, CEO Microsoft Nederland, en prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit.

Tijdens de diesviering heeft de rector magnificus ook de OU Wetenschapsprijs uitgereikt, dit jaar aan een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goed onderzoek en van wie in de toekomst ook nog veel wordt verwacht. De OU Wetenschapsprijs 2020 is uitgereikt aan dr. ir. Raoul Beunen.

Video dies natalis 2020

Eerdere diesvieringen