null Digizine Psychisch Geweld gratis beschikbaar

RW_Janssen_Dreissen_PsychischGeweld_18931_head_large.jpg

Digizine Psychisch Geweld gratis beschikbaar

Janine Janssen en Wilma Dreissen hebben samen met Karlijn Juncker van Avans Hogeschool een digizine Psychisch Geweld ontwikkeld. Het digizine biedt een overzicht van belangrijke informatiebronnen en is bedoeld om professionals in de veiligheidszorg te informeren over verschillende vormen en achtergronden van psychisch geweld.

Het digizine is gratis beschikbaar. Het kan worden gebruikt in opleidingsmodules en zal periodiek worden geactualiseerd.

Lees het Digizine Psychisch Geweld.

Onderzoeksrapport

In 2022 verscheen het onderzoeksrapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten', dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd gemaakt door Janssen en Dreissen, beiden hoogleraar aan de Open Universiteit, en Juncker.

Deskundigheidsbevordering

Eén van de aanbevelingen uit dit rapport was het investeren in deskundigheidsbevordering van professionals in de veiligheidszorg, op het gebied van psychisch geweld. Het digizine vloeit uit deze aanbeveling voort. Daarnaast organiseerden de onderzoekers samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid in september 2023 het Symposium Psychisch Geweld in Den Haag. Ook presenteerden zij eerder al het webinar: Strafbaarstelling van psychisch geweld.

Janine Janssen en Wilma Dreissen

Prof. mr. dr. Wilma Dreissen is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Daarnaast is ze hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool.