null Subsidie voor onderzoek naar ervaringen van transgender personen in transitie

PSY_Transgender_Stigma_14645_head_large.jpg
Subsidie voor onderzoek naar ervaringen van transgender personen in transitie
De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, de NVVS, heeft vanuit haar Fonds SOS, een subsidie toegekend voor het longitudinale onderzoek: Transgender personen en (zelf)stigmatisering: de ervaringen van transgender personen in transitie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit, bestaande uit Arjan Bos, Jacques van Lankveld, Mark Hommes en buitenpromovenda Maria Verbeek.

Positieve en negatieve ervaringen

Het onderzoek richt zich op de positieve en negatieve ervaringen van transgender personen tijdens transitie, hun wijze van omgaan met transgenderspecifieke situaties en de waargenomen sociale steun tijdens transitie. Het longitudinale onderzoek bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De bijdrage van het Fonds SOS is bestemd voor dit laatste onderdeel, het kwalitatief onderzoek.

Ervaringen tijdens drie fasen in het transitieproces

De onderzoekers interviewen transgender personen die in transitie willen gaan. De interviews vinden plaats tijdens drie fasen van de transitie: de diagnostische fase (voordat er hormonen gebruikt gaan worden), tijdens transitie (tussen de hormonale fase en de operaties) en na transitie. Met de bijdrage van het Fonds SOS kunnen de interviews tijdens de eerste twee fasen van dit kwalitatieve onderzoek worden gehouden. De interviews die in de periode na transitie worden gehouden, worden met andere gelden gefinancierd.

Eerder heeft het onderzoeksteam al een subsidie ontvangen van het Tiny en Annie van Doorne fonds voor de ontwikkeling van de Transgender Coping vragenlijst (TRACQ).

Lees meer over het transgenderonderzoek bij de Open Universiteit.