null Examenleerlingen Agora weten wat ze willen

OW_Agora_JosClaessen_head_large.jpg
Leren
Examenleerlingen Agora weten wat ze willen
De eerste lichting havo- en vwo-leerlingen van de vernieuwende Agoraschool in Roermond is inmiddels doorgestroomd naar hbo en universiteit. Langlopend OU-onderzoek laat zien dat Agora-leerlingen de keuze voor een examenprofiel niet moeilijk vinden, en goed weten wat ze na de middelbare school willen doen.

Agora is een school zonder klassen, schoolvakken, lessen, huiswerk en toetsen. Leerlingen mogen er zelf bepalen wat ze leren en hoe. Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het niet. Agora neemt de voorbereiding op het leven na de schooljaren juist heel erg serieus. Het onderwijsconcept zou dan ook beter aansluiten op de praktijk in het hoger onderwijs, en resulteren in minder kans op uitval in het eerste jaar. 

Hoe maken examenleerlingen van Agora loopbaankeuzes?

OU-hoogleraar Onderwijswetenschappen Jos Claessen doet langlopend onderzoek naar de school en bracht onlangs weer een rapport uit over zijn bevindingen. Dit onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, richt zich momenteel op hoe examenleerlingen van Agora loopbaankeuzes maken en hoe het ze na hun eindexamen vergaat op hbo en wo.

In juni verscheen het tweede katern van het rapport Leren voor een leven lang ontwikkelen. Daarin worden de loopbaankeuzes geanalyseerd van havo- en vwo-leerlingen van Agora die examen deden in het schooljaar 2019-2020. Het rapport gaat ook in op wat de school doet aan LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) om leerlingen te helpen met het maken van hun keuzes. Dat is pas sinds enkele jaren een prioriteit op Agora, maar wordt inmiddels grondig aangepakt. De leerlingen maken hun profielkeuze bijvoorbeeld op basis van een gedegen toekomstperspectief. Daar gaat soms een maatwerktraject aan vooraf van enkele maanden om te ontdekken en te verkennen wat ze willen en kunnen. Claessen denkt dat Agora door zijn onderwijsvisie en onderwijsopzet meer dan andere scholen een optimale leeromgeving kan bieden om de ontwikkeling van loopbaancompetenties te stimuleren.

Volgende stap al goed in beeld

In 2019-2020 deden 17 havo-leerlingen en 8 vwo-leerlingen eindexamen op Agora, 23 van hen deden mee aan het onderzoek. Claessen bracht in kaart hoe hun keuzen voor een examenprofiel en vervolgstudie tot stand waren gekomen. Al deze leerlingen zijn geslaagd, hoewel de meerderheid aangaf maar matig voorbereid te zijn op het eindexamen. Twintig leerlingen wisten na hun eindexamen al precies wat de volgende stap zou zijn. Ze waren al op bezoek geweest bij de vervolgopleiding, hadden gastlessen gevolgd, deelgenomen aan open dagen en zich grotendeels al aangemeld.

Vervolgopleiding moet vooral 'leuk en aardig' zijn

De leerlingen vonden het vooral belangrijk dat hun vervolgopleiding 'leuk en aardig' is en aansluit bij hun persoonlijke interesse. Het belang voor het latere beroep speelde wel mee, maar had minder urgentie. Van hun plannen na het voltooien van de vervolgopleiding hadden de examenleerlingen echter nog een minder goed beeld.

In het volgende rapport over het OU-onderzoek naar Agora, zullen de ervaringen van deze leerlingen in hun eerste jaar van hbo en wo worden beschreven. Dan zal blijken of Agora ze goed heeft voorbereid.