ALG_Media_16055_head_large.jpg
FAQ studeren met een functiebeperking
 
 1. Ik wil gaan studeren en heb een functiebeperking, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
  neem contact op met Drempels Weg voordat je begint met de opleiding/cursus om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.
 2. Welke voorzieningen kan de OU aanbieden?
  er zijn tal van voorzieningen mogelijk passend bij de persoonlijke omstandigheid: extra tentamentijd, aparte ruimte, tentamens afleggen op de PC, opsplitsen van tentamens, tentamens overdag afleggen i.p.v. in de avonduren, gebruik maken van eigen laptop met vergrotingssoftware of voorleessoftware etc.
 3. Kunnen jullie aangeven welke voorziening(en) mogelijk is/zijn bij welke beperking?
  met welke voorziening(en) een student geholpen is, verschilt per student. De ene student met dyslexie is geholpen met extra tijd, de andere student met dyslexie wil graag gebruik maken van vergroting van het tentamen. Als je twijfelt welke voorziening bij je past en waarmee je geholpen bent, neem dan contact met ons op.
 4. Hoe kan ik tentamen voorziening(en) aanvragen?
  je kunt tentamen voorziening(en) aanvragen via mijnOU op de tegel platform studeren met een functiebeperking. Verstuur het intakeformulier minimaal 8 weken voor je tentamen gaat afleggen, maar maak bij voorkeur voor de start van je opleiding / cursus een afspraak om voorzieningen aan te vragen.
 5. Hoe kan ik andere voorzieningen aanvragen?
  Er zijn ook voorzieningen die geen betrekking hebben op het tentamen en die dienen liefst voor aanvang van de cursus aangevraagd te zijn. De aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Examens en deze hebben een standaard doorloop tijd van 6 weken.
 6. Moet ik voor elk tentamen de voorziening(en) opnieuw aanvragen?
  Als de voorziening(en) die je hebt aangevraagd toegekend wordt/worden, ontvang je hiervan een beschikking. Deze beschikking is geldig voor één of meerdere jaren. Pas als de beschikking verlopen is, dien je nogmaals een aanvraagformulier in te sturen om de beschikking te laten verlengen. Stuur dan ook weer een recent bewijsstuk mee. Denk eraan om dit tijdig (8 weken voordat je op tentamen gaat) in te sturen.
 7. Ik red het niet om de cursus(sen) af te ronden binnen de inschrijfduur vanwege mijn persoonlijke omstandigheden, wat zijn de mogelijkheden voor mij?
  Als het niet lukt om de cursus af te ronden binnen de inschrijfduur van 12 maanden, kun je een verlenging van de inschrijfduur aanvragen. Dit doe je door contact op te nemen met Drempels Weg: drempelsweg@ou.nl
 8. Ik wil graag hulp krijgen bij het maken van een studieplanning, wie kan ik benaderen?
  Je kunt de studieadviseur hiervoor benaderen. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid om vanuit hun online studiepad een studieplanning aan te vragen via een button bovenaan het studiepad. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je staat aangemeld voor een opleiding, alleen dan beschik je over een online studiepad.
 9. Ik heb tijdens mijn vorige studie gebruik gemaakt van studiefinanciering van DUO, maar ik red het niet om mijn diploma te halen binnen 10 jaar, wat nu?
  Wij kunnen de verlenging van de diplomatermijn voor u aanvragen. Neemt hiervoor contact met ons op via de mail: drempelsweg@ou.nl. Wij sturen u een invulformulier toe van DUO waarmee de verlenging aangevraagd kan worden.
 10. Ik heb een auditieve beperking, hoe kan ik de virtuele klas volgen?
  Helaas is het (nog) niet mogelijk om de virtuele klassen te ondertitelen. Studenten met een auditieve beperking moeten daarom zelf zorgen voor een tolk gebarentaal. Deze tolk kan vooraf de gastlink ontvangen van de virtuele klas zodat hij/zij kan inloggen. Je kunt de docent benaderen om een gastlink te laten toesturen.
 11. Mijn arts wil geen medische verklaring verstrekken, wat nu?
  Artsen beroepen zich op de KNMG richtlijnen en zullen in de meeste gevallen geen verklaringen voor u opstellen. Een mogelijkheid is het opvragen van een afschrift uit uw medisch dossier. Het recht van de patiënt op een afschrift van zijn medische dossier is vastgelegd in art. 456 van boek 7 BW. Dat kan een arts u niet onthouden. Een andere mogelijkheid is het laten invullen door uw arts van de Verklaring medische informatie waarvoor wij een sjabloon hebben opgesteld. Deze verklaring is te vinden via de tegel 'Studeren met een functiebeperking' op mijnOU.