Drempelsweg_team_head_large.jpg

Voorzieningen en regelingen


Aanvraag tentamenvoorzieningen

Studenten met een actieve inschrijving kunnen tentamenvoorzieningen aanvragen. Via het dashboard op mijnOU kun je de tegel Drempelsweg selecteren. Hier kun je een aanvraagformulier tentamenvoorzieningen indienen en staat beschreven hoe je de medische verklaring volgens de AVG richtlijnen kunt versturen.

Omzetten cursusmateriaal

De Open Universiteit levert zelf geen ingesproken materiaal. Dat wordt verzorgd door Dedicon. Deze instelling zet in Nederland cursusmateriaal om voor alle vormen onderwijs (basisscholen, middelbare scholen, HBO, universiteiten). Via de website is kunnen studenten zelf een verzoek indienen voor het omzetten van cursusmateriaal: www.dedicon.nl.
Eerst moet een account aangemaakt worden bij Dedicon. Alleen studenten met een visuele beperking kunnen productieverzoeken indienen. Studenten met een andere beperking kunnen reeds omgezet materiaal lenen. De catalogus op de website van Dedicon geeft een overzicht of materiaal is omgezet en in welke vorm. Als je je eigen boeken niet wilt toesturen naar Dedicon om deze om te laten zetten, stuur dan een mail naar drempelsweg@ou.nl met de vraag of de boeken vanuit de Open Universiteit toegestuurd kunnen worden.

Houd er rekening mee dat het enige weken of maanden kan duren voordat materiaal is omgezet. Dien dus tijdig een productieverzoek in bij Dedicon. Als je wilt weten welke boeken en ISBN nummers gebruikt worden bij een bepaalde cursus, kun je dat navragen via Drempelsweg.

Begeleiding

Online leeromgeving
Je studeert individueel wanneer je dat het beste uitkomt binnen onze online leeromgeving. Hier vind je studiemateriaal, maak je online opdrachten en heb je contact met medestudenten en docenten. Bij cursussen met een vast startmoment studeer je samen met andere studenten volgens een vast rooster met (online) bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent. Tijdens de (online) bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt je voor op het tentamen. De (online) bijeenkomsten zijn meestal doordeweeks in de avonduren of op zaterdag en worden meestal opgenomen zodat je ze achteraf kunt bekijken. Daarnaast kunnen er bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden.

Docent
De docent van de cursus beantwoordt je vragen over de inhoud van de cursus, studietaak of tentamen. In de regel verloopt contact met de docent via e-mail en yOUlearn. De contactgegevens zijn te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving yOUlearn.

Studieadviseur
De studieadviseur informeert, begeleidt en adviseert studenten over en bij allerlei studie gerelateerde zaken. Heb je vragen specifiek gerelateerd aan je opleiding (bijvoorbeeld Rechtswetenschappen, Cultuurwetenschappen, Psychologie etc.) zoals over je studiepad, het studietempo, studieplanning of over bijzondere omstandigheden die zich tijdens je studie voordoen, dan kun je terecht bij onze studieadviseurs per faculteit.

Adviseurs voor studenten met een functiebeperking
Naast de studieadviseurs die verbonden zijn aan een faculteit, zijn er studieadviseurs die zich specifiek bezighouden met studeren met een functiebeperking. Vragen met betrekking tot studeren met een functiebeperking kunnen gesteld worden via de afdeling Drempelsweg: drempelsweg@ou.nl.

Buddyprogramma
Als je als student met een functiebeperking problemen ondervindt tijdens het studeren en alles alleen moet uitzoeken, kan het een grote stap zijn om de hulp te vragen die je nodig hebt. Zeker bij studeren op afstand is het prettig als een medestudent kan ondersteunen in de studie en kan helpen bij studie gerelateerde zaken die je tegen komt tijdens het studeren.
Om dat wat makkelijker te maken, heeft de afdeling Drempelsweg het buddyprogramma opgericht: een project waarbij een student wordt gekoppeld aan een ervaren student, de buddy.

De buddy kan de student helpen bij de studiegerelateerde vragen om te voorkomen dat een student bijvoorbeeld studievertraging oploopt. Dit kan gaan om kort contact voor een specifieke vraag of langduriger contact waar men regelmatig (online) afspreekt met de buddy.
We starten met een pilot in september 2022 met een select aantal studenten. Na de pilot vindt er een evaluatie plaats om de aanpak voor de toekomst te voorzien. Meer informatie over het programma vind je via de tegel Drempelsweg in MijnOU. Je hebt hier toegang toe zodra je een lopende inschrijving hebt.

Profileringsfonds

De Open Universiteit heeft een Regeling profileringsfonds. Deze regeling heeft als belangrijkste doel om studenten tegemoet te komen die - als gevolg van bijzondere omstandigheden - studievertraging oplopen en hierdoor niet in staat zijn om de cursus(sen) waarvoor ze zijn ingeschreven voor het einde van de inschrijftermijn af te ronden. Informatie over de regeling profileringsfonds is te vinden op deze pagina https://www.ou.nl/veelgestelde-vragen#!faq/5297

Financiële regelingen

Op de pagina www.ou.nl/kosten staat alle informatie over de hoogte van het collegegeld en financiële regelingen.

Verlenging diplomatermijn DUO

Studenten die tijdens een eerdere studie reeds studiefinanciering ontvangen hebben en wegens (medische) omstandigheden studievertraging opgelopen hebben waardoor het niet is gelukt om het diploma binnen de diplomatermijn te behalen, kunnen bij DUO een verzoek indienen voor verlenging van de diplomatermijn of omzetting van de prestatiebeurs

De studieadviseurs van de afdeling Drempelsweg kunnen je hierbij helpen. Neem hiervoor contact met hen op via drempelsweg@ou.nl. Zij zullen je informeren welke stappen genomen moeten worden om deze verlenging of omzetting aan te vragen bij DUO.