null Jeugdzorg: zorg dat de professionals beter hun werk kunnen doen

OW_Jeugdzorg_Professionals_20270_head_large.jpg

Jeugdzorg: zorg dat de professionals beter hun werk kunnen doen

Jeugdzorg in Nederland heeft het moeilijk. Men is het erover eens dat de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie omhoog moet en de werkdruk en het personeelsverloop omlaag. Maar hoe dan? Een groot onderzoeksconsortium waar ook de Open Universiteit deel van uitmaakt, wil die vraag beantwoorden.

Zorg dat professionals hun werk goed kunnen doen

Het interdisciplinaire consortium ziet de zorgprofessionals als de sleutel tot effectieve jeugdzorg. Als je hen in staat stelt hun werk goed te doen, dan verbeteren de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg. In een zesjarige studie gaat het consortium onderzoeken hoe de jeugdzorg beter kan, door professionals meer op de werkvloer te laten leren en ontwikkelen.

Handelingskennis

Er is al veel kennis voorhanden over wat werkt voor cliënten in de jeugdzorg. Maar professionals gebruiken deze kennis niet of onvoldoende. Dat wijst erop dat er nog iets ontbreekt, namelijk kennis over professionalisering van de professionals in de jeugdzorg. Hoe komt duurzame verandering van handelen tot stand? Wat hebben professionals nodig qua kennis, denken, gedrag, routineverandering om te gaan werken volgens de evidence-based aanwijzingen? En welke secundaire processen/voorwaarden (beleid en organisatie van de instellingen en de regio/landelijk) zijn noodzakelijk?

Leren als team of organisatie

Leren op de werkvloer wordt ook vaak nog gezien als een individuele aangelegenheid. Het consortium wil een infrastructuur ontwikkelen die ook leren op team- en organisatieniveau ondersteunt. De infrastructuur moet een stimulerende, interactieve en evidence-based leeromgeving zijn die niet alleen professionals ondersteunt bij hun ontwikkeling, maar ook een op ontwikkeling gerichte cultuur binnen team en organisatie tot stand brengt.

Een team van onderzoekers en praktijkpartners

Een onderzoeks- en ontwikkelgemeenschap van onderzoekers en praktijkpartners is een belangrijke motor van het project. Onderzoekers werken nauw samen met professionals uit de beroepspraktijk om manieren van leren op de werkvloer te ontwikkelen. Bestaande kennis over het handelen van professionals - waaronder hun praktijkkennis - vormt de basis voor het ontwikkelen van een nieuw handelingsrepertoire. De waarde en effectiviteit daarvan en de implicaties worden in de praktijk onderzocht. Daarbij worden (regionale) samenwerk- en organisatiestructuren en beleid ook onder de loep genomen.

Consortium

De title van dit project is 'Doing what works for children - new approaches for (future) professionals in Dutch youth care'. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft ruim vijf miljoen euro toegekend voor een consortium dat dit project gaat uitvoeren. Het consortium wordt geleid door Leonieke Boendermaker, lector bij Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) en bijzonder hoogleraar bij Universiteit van Amsterdam. Vier universiteiten, waaronder de Open Universiteit, vijf hogescholen, en meer dan twintig samenwerkingspartners, waaronder vertegenwoordigers van cliënten, professionals en beleid, maken er deel van uit.

Betrokken onderzoeker bij de Open Universiteit is Elly de Bruijn. Het project start per 1 november 2023.

Over de Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wil met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. NWA doet dit door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Een van de middelen is een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC): interdisciplinaire consortia werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken om vragen uit de samenleving (de 25 NWA-routes) op te lossen. NWO voert het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit.