null Onderzoek: Aanpak van jeugdcriminaliteit in Heerlen-Noord

PSY_Aanpak_Jeugdcriminaliteit_Heerlen-Noord_22783_head_large.jpg

Onderzoek: Aanpak van jeugdcriminaliteit in Heerlen-Noord

Veiligheid en leefbaarheid staan onder druk in Heerlen-Noord. Het gebied heeft te maken met bovengemiddeld veel criminaliteit en dat vormt een voedingsbodem voor jeugdcriminaliteit. De gemeente Heerlen wil met het programma Preventie met Gezag voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. De Open Universiteit gaat het programma ondersteunen met onderzoek.

Perspectief en veerkracht voor jongeren

Het doel van het programma is jongeren perspectief en veerkracht geven. De gemeente organiseert allerlei preventieve activiteiten en gaat daarnaast jongeren die in aanraking komen met de politie nauwlettend volgen. Gerichte preventieve en repressieve interventies en een sterke ketensamenwerking moeten voorkomen dat jongeren in de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit terechtkomen of erin afglijden.

Actieonderzoek

Onderzoekers van de Open Universiteit gaan de gemeente daarbij nauwlettend volgen en ondersteunen. Het onderzoek heeft deels het karakter van 'actieonderzoek': de onderzoekers gaan als het ware meekijken bij de interventies, continu de voortgang meten en adviseren over bijstellingen. Daarnaast wordt voor de langere termijn onderzocht of de doelstellingen van het programma worden behaald en wat de bijdrage van de verschillende interventies daaraan kan zijn geweest. De kennis en ervaringen van de gemeente Heerlen wordt gedeeld met andere gemeenten in Parkstad Limburg-verband om van elkaar te kunnen leren.

Vragen uit de praktijk

Bij de uitvoering van het programma Preventie met gezag zullen er allerlei praktische vragen naar voren komen. De onderzoekers helpen vanuit hun verschillende disciplines mee om die te beantwoorden. Ze brengen hun kennis in vanuit (1) rechtswetenschappen inzake ondermijning en jeugdcriminaliteit, (2) klinische en jeugdpsychologie en morele ontwikkeling bij jeugdigen en ontwikkelingsperspectief voor jongeren die in jeugddetentie hebben gezeten en (3) kennis van jongeren- en drugsculturen, jeugdzorg, verslavingszorg, politiewetenschappen en diepgewortelde culturen. De ontwikkeling van de nieuwe kennis wordt gestuurd door de praktijk: kennisontwikkeling wordt ingezet om te weten wat de volgende stap kan of moet zijn om de gestelde doelen te bereiken.

Over het project

Het kabinet heeft als onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid onder de noemer 'Preventie met gezag' aan 15 gemeenten geld beschikbaar gesteld voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. Daarbij wordt ingezet op een brede, domeinoverstijgende wijkaanpak en het versterken van de justitiële en sociale ondersteuning in de wijk. Heerlen is één van de gemeenten waar het project Preventie met gezag is opgestart. De gemeente heeft de Open Universiteit gevraagd om hun aanpak in Heerlen-Noord wetenschappelijk te ondersteunen en te monitoren.

De betrokken onderzoekers zijn prof. dr. Emile Kolthoff (Rechtswetenschappen), prof. dr. Susan van Hooren en dr. Evelyn Heynen (Psychologie) en prof. dr. Gemma Blok (Cultuurwetenschappen). Er is ook een vacature opengesteld voor een promovendus op het gebied van jeugdcriminaliteit (Rechtswetenschappen) die nauw betrokken zal zijn bij dit project.