null Netwerk voor de Europese bouwsector

OW_NetwerkBouw_12032_head_large.jpg
Leren
Netwerk voor de Europese bouwsector
De Open Universiteit is een van de initiatiefnemers van een netwerk voor de Europese bouwsector. In het netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van onderwijs en training voor deze sector. Doel is om voor de individuele bouwprofessionals de toegang tot de Europese markt te verbeteren. Het project, getiteld NetConVet, wordt gesteund door het Erasmus+ programma van de EU.

Kennisdeling

In het netwerk worden kennis en ervaring gedeeld op vier specifieke gebieden:

  • Building Information Modelling
  • Werkgebaseerd leren
  • Digitalisering in beroepsonderwijs

Transitie in beroepsonderwijs

De kennisdeling moet onder andere leiden tot beter opgeleide en getrainde medewerkers dankzij verrijkt en innovatief beroepsonderwijs. Maar ook tot meer mobiliteit dankzij een geharmoniseerde aanpak in het beroepsonderwijs. Dit alles zal positieve effecten hebben op de toegang tot de arbeidsmarkt voor individuen, op de marktcijfers en op de prestatie indicatoren van de sector.

Digitalisering in bouwonderwijs

De Open universiteit is een van de leidende partners als het gaat om het delen van kennis en ervaring op het gebied van digitalisering van het beroepsonderwijs in de sector. Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk, wat is die nieuwe trend van 'seamless learning' (naadloos leren), hoe bereid je de leerlingen erop voor, welke competenties vraagt het van de docenten ...

Lees ook: De OU en de bouwsector.

Meer nieuws van het Welten-instituut.