null Nu gratis te downloaden: Wijze lessen - het ABC van effectief lesgeven

OW_WijzeLessen_head_large.jpg
Leren
Nu gratis te downloaden: Wijze lessen - het ABC van effectief lesgeven
In september is het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek verschenen in gedrukte versie. Het boek is nu ook gratis online beschikbaar. In het boek verbinden zes auteurs uit Nederland en België, waaronder een flink aantal onderzoekers van de Open Universiteit, de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent leren en instructie te verbinden met de praktijk van het les geven. Leraren uit het voortgezet onderwijs hebben bijgedragen door het aandragen van hun praktijkervaringen.

Het ABC van effectieve instructie

Duizenden leraren geven dagelijks duizenden uren les. Hoewel het takenpakket van de leraar heel divers is, is het geven van een goede les de kern van het vak. Hoe maak je effectieve lessen? Dat is de kernvraag van het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. De auteurs geven uitleg bij twaalf instructieprincipes. Ze verklaren vanuit wetenschappelijk onderzoek waarom die principes werken en ze geven voorbeelden hoe deze principes toe te passen in de klas. Ze kregen daarbij hulp van een heleboel leraren die met praktijkvoorbeelden illustreren hoe ze aan de slag gingen met de principes.

Website met boek, beeld- en videomateriaal

Het boek wordt uitgegeven bij Ten Brink Uitgevers. Bij het boek komt ook een website: www.ou.nl/web/wijze-lessen. Op die website is het boek gratis te downloaden en is er ondersteunend beeld- en videomateriaal te vinden dat verduidelijkt hoe effectief leraren aan de slag gaan met de beschreven instructieprincipes. In de loop der tijd zal de website steeds verder uitgebreid worden met voorbeelden uit de praktijk.