null Onderzoek naar welzijn en financiële gezondheid tijdens corona

PSY_DenisePeels_Eenzaamheid_17595_head_large.jpg
Onderzoek naar welzijn en financiële gezondheid tijdens corona
Covid-19 veroorzaakt niet alleen gezondheidsproblemen, voor veel mensen heeft het ook financiële gevolgen. Financiële stress kan zowel oorzaak als gevolg zijn van een slechte gezondheid. Een groep onderzoekers, waaronder Stefanie Kleimeier van de Open Universiteit, gaat onderzoeken hoe het staat met de invloed van financiële gezondheid op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ze doen dat in vier landen: Australië, Frankrijk, Duitsland en Zuid-Afrika.

Financiële kwetsbaarheid en de vicieuze cirkel

Voor veel mensen betekent de coronapandemie een daling in hun inkomen. Dat maakt ze financieel kwetsbaar. Financiële kwetsbaarheid en (lichamelijke en geestelijke) gezondheid zijn met elkaar verweven. Dat kan leiden tot een vicieuze cirkel: financiële stress kan zowel oorzaak als gevolg zijn van een slechte gezondheid. Daar komt bij dat financieel kwetsbare personen vaak geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Of ze kunnen zich die niet veroorloven, waardoor zij mogelijk stoppen met het nemen van medicatie. Dat is extra zorgwekkend tijdens de huidige gezondheidscrisis.

Financiële kwetsbaarheid in vier landen

Elk land gaat op zijn eigen manier om met de Covid-19 pandemie en heeft zijn eigen institutionele gezondheids- en financiële ondersteuningssystemen. Wat betekent dat voor de relatie tussen financiële gezondheid en welzijn? Er is al veel bekend op dit gebied voor de VS, over andere landen veel minder. De onderzoekers Stephanie Kleimeier (Open Universiteit), Anja Goeritz (Universiteit van Freiburg), Arvid Hoffmann (Universiteit van Adelaide) en Daria Plotkina (Universiteit van Strassbourg) richten zich op vier niet-Amerikaanse landen: Australië, Frankrijk, Duitsland en Zuid- Afrika. (Stefanie Kleimeier is bijzonder hoogleraar is aan de University of Stellenbosch Business School). Ze gaan gegevens over het welzijn en de financiële gezondheid van individuen verzamelen en analyseren.

Nieuwe kennis en beleidsaanbevelingen

De onderzoekers willen inzicht krijgen in hoe de landen verschillen in de wijze waarop de financiële gezondheid van invloed is op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van individuen, en vice versa. Bekend is dat ongelijkheid binnen een land leidt tot verdere ongelijkheid in welzijn, financiële kwaliteit van leven en gezondheid. Verwacht wordt dat culturele verschillen tussen de landen van belang zijn als drijvende kracht achter het verband tussen welzijn en financiële gezondheid. Zo zouden landen en individuen die meer waarde hechten aan zekerheid het verband tussen financiële en mentale/fysieke gezondheid duidelijker kunnen voelen. Het team wil op basis van de resultaten aanbevelingen ontwikkelen voor beleidsmakers.

Financiële steun

Het onderzoeksproject 'Welzijn en financiële gezondheid tijdens de COVID-19 pandemie', wordt financieel gesteund door Academisch Consortium 21 in het kader van AC21’s Special Project Fund 2021.