PSY_Transgender_Relatie_14641_head_large.jpg
Onderzoek: Wat betekent geslachtsverandering voor de partner?

Wat is de invloed van een geslachtsverandering van transvrouwen op de relatie met hun partner? Wat maakt dat een relatie de transitie overleeft? De transitie betekent een fundamentele verandering, niet alleen voor de transgender zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. En dan vooral voor de partner want de verandering van geslacht raakt de kern van de relatie en heeft een directe invloed op de eigen sexuele identiteit. Als mijn man een vrouw wordt, word ik dan lesbisch? Of vice versa: als mijn vrouw een man wordt, word ik dan homo? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek van de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit. 
 

Resultaten

Gillian Lentferink deed voor haar masterscriptie een kwalitatief onderzoek naar het effect van de transitie op partnerrelaties. Ze onderzocht de specifieke situaties rond de transitie (coming-out, tempo van de transitie, veranderingen in sexualiteit, sexuele identiteit en oriëntatie, gevoelens van verlies) en meer algemene aspecten van de kwaliteit van een raltie (communicatie, commitment, zelf-verificatie en vertrouwen). Verder besteedde ze aandacht aan de manier waarop de partners omgingen met de uitdagingen waar ze tijdens het proces mee werden geconfronteerd en de aspecten die zij van belang achten voor het overleven als partners en de kwaliteit van de relatie. Dat deed ze door het houden van 18 diepteinterviews met transmannen/transvrouwen en hun partners. Bij al deze koppels heeft de relatie de transitie overleefd en de partners geven aan dat de relatie zelf sterker geworden is tijdens het intense transitieproces. Hun ervaringen kunnen anderen die in dezelfde zitten helpen. De koppels gaven wel aan dat het fijn geweest zou zijn als ze tijdens de transitie meer professionele hulp hadden kunnen krijgen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd tot een masterscriptie (Gillian Lentferink). De resultaten zijn ook gepresenteerd tijdens de EPATH conferentie.

Gerelateerd onderzoek