PSY_Transgender_Partner_14629_head_large.jpg
Transgenderstudies
Ervaringen van transgenders en hun naasten, hun welbevinden en de manieren van omgaan met de transitie is een van de onderzoeksthema’s van de vakgroep Klinische psychologie.

Stigmatisering

Veel mensen reageren nog steeds afwijzend op transgenders. De psychologische term daarvoor is stigmatisering. Dat betekent 'brandmerken' of 'iemand ten onrechte een slechte reputatie bezorgen'. Transgenders ervaren stigmatisering in de publieke ruimte, op het werk en in hun onmiddellijke omgeving.

Het onderzoek naar stigmatisering kijkt naar verschillende vormen van stigmatisering.

  • Transgenders worden negatief benaderd of behandeld (enacted stigma).
  • Er is de ervaring van stigmatisering die iemand heeft, meent te hebben of beweert te hebben (felt stigma).
  • Maar er is ook zelf-stigmatisering ( internalized stigma): iemand is gaan geloven dat de mening die anderen over hem hebben waar is. 

Effect van transitie op de naasten

De vakgroep klinische psychologie voert verschillende onderzoeken uit naar (zelf-)stigmatisering van transgenders. Een recentere onderzoekslijn is het effect van de transitie op de naasten van de transgender en meer in het bijzonder de partner van de transman/transvrouw.

In de spotlights hieronder lichten we een aantal van onze onderzoeken eruit.