PSY_Transgender_Zelfstigmatisering_14628_head_large.jpg
Zelf-stigmatisering
Negatieve reacties van de omgeving, of de vrees daarvoor, kunnen ertoe leiden dat transgenders ook negatief naar zichzelf gaan kijken. Die zelf-stigmatisering kan leiden tot sociale isolatie en psychische klachten. Wat is het verband tussen zelf-stigmatisering, coping en psychische klachten bij transgenders in verschillende fasen van hun transitie?

Self-Stigmatization, Coping and Psychopathological Symptoms among Transgender Persons

Zoals verwacht heeft zelf-stigmatisering een negatieve impact op het welbevinden. De manier waarop transgenders met de situatie omgaan is echter van invloed op zowel zelf-stigmatisering als klachten. Transgenders die bij het omgaan met de situatie vooral focussen op emoties hebben meer problemen dan zij die actief probleemgefocused coping-gedrag vertonen. Het is dus aan te raden dat counseling in alle fasen van de transitie aandacht besteed aan het coping gedrag.

Lees meer in het uittreksel voor het WPATH-congres 2016:
Self-stigmatization, coping and psychopathological symptoms among transgender persons.

Self-stigma, psychological distress and regular-, spiritual-, and religious coping

Masterstudent Nico de Reus (Theoloog en Geestelijk verzorgen bij de VU) heeft onderzoek gedaan naar verschillende vormen van coping die transgenderpersonen kunnen gebruiken om met hun zelfstigma om te gaan. Daaruit kwam naar voren dat spirituele coping een belangrijke rol speelt.

Lees meer in het uittreksel voor het WPATH-congres 2019:
Self-stigma, psychological distress and regular-, spiritual-, and religious coping among transgender people in the Netherlands.

Gerelateerd onderzoek: