PSY_Transgender_Houding_NL_BE_14630_head_large.jpg
Wat bepaalt de houding ten opzichte van transgenders in Nederland en Vlaanderen?
Wat bepaalt de houding ten opzichte van transgenders in Nederland en Vlaanderen? In deze studie werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op de emotionele en gedragsmatige houdingen ten opzichte van transgenders. Daarbij werd rekening gehouden met zowel de kenmerken van de transgender als de kenmerken van de ander.

Determinants of Stigmatization of Transgenders in Flanders (Belgium) and the Netherlands

De algemene conclusie is dat de houding tegenover transgenders vooral wordt bepaald door enerzijds contact met transgenders, en anderzijds geslachtskarakteristieken en de sociale ideologie van de ander. Uit de resultaten blijkt onder andere dat respondenten positiever zijn als ze op een of andere manier contact hadden of hadden gehad met een transgender. Dat pleit ervoor om te streven naar grotere directe of indirecte zichtbaarheid (massamedia) van transgenders.

Lees meer in het uittreksel voor het WPATH-congres 2016:
Determinants of stigmatization of transgenders in Flanders (Belgium) and the Netherlands.
Of in de scriptie van Christel Gieten:
Determinants of stigmatisation of transgenders in the Netherlands and Flanders.

Gerelateerd onderzoek: