null Onderzoek: Kunnen burgers elkaar energie verkopen via de blockchain?

NW_11678_head_large.jpg
Onderzoek: Kunnen burgers elkaar energie verkopen via de blockchain?
Blockchain4prosumers (BC4P), een onderzoeksproject waarin de Open Universiteit samen met 9 partners optrekt, heeft een subsidie ontvangen van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project onderzoekt hoe op regionaal niveau de ene burger energie kan verkopen aan de andere burger met behulp van blockchain. Binnen de universiteit wordt het project geleid door prof. dr. Marko van Eekelen, decaan Bètawetenschappen en prof. dr. ir. Remko Helms.

Blockchain4Prosumers

De projectnaam Blockchain4Prosumers verbindt twee kernuitspraken en doelstellingen van het project. Aan de ene kant de blockchain technologie en aan de andere kant de consument die tegelijk ook producent kan zijn. Blockchain maakt het mogelijk om lokaal opgewekte energie beschikbaar te stellen via een smartgrid en deze rechtstreeks aan andere consumenten en producenten te verhandelen via een platform. De energie is afkomstig van huishoudens die hun eigen energie produceren: consumenten, en producenten tegelijk.

Waarom blockchain?

Blockchain kan vergeleken worden met een decentrale database die door alle deelnemers kan worden geraadpleegd. Het specifieke van de blockchain is dat deze database niet het eigendom is van één enkele organisatie of onderneming. Alle deelnemers aan dit open netwerk zijn in feite in het bezit van de gegevens en alle transacties zijn transparant. Met de blockchain technologie kunnen producenten en andere partijen energie verhandelen door hun transacties in een smart contract vast te leggen en ook de betaling via de blockchain te laten verlopen. Uiteraard moet hierbij aan de geldende regelgeving worden voldaan en dient de privacy van de partijen te worden gewaarborgd. De energie die wordt verhandeld kan afkomstig zijn van verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie van het dak, energie uit de accu van de elektrische auto of warmte van een warmtepomp. Marko van Eekelen: 'We gaan met dit onderzoeksproject kijken of je aan een relatief nieuwe techniek iets kunt doen dat voordelen biedt bij toepassingen waarbij meerdere mensen in verschillende rollen betrokken zijn.'

Samenwerking Open Universiteit en Mijnwater B.V.

De faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit neemt deel aan het onderzoek, het betreft hierbij een samenwerking van de vakgroepen informatica, informatiekunde en milieuwetenschappen. Daarnaast is er een rol weggelegd voor onderzoeksinstituut CAROU. Onderzoekers trekken bovendien samen op met het Limburgse bedrijf Mijnwater b.v.. Zij zetten samen een pilot op met geothermische energie die aanwezig is in het water in de oude steenkolenmijnen in de regio. Met de pilot wordt meer inzicht verkregen in hoe de energietransactie in de praktijk in zijn werk gaat en tegen welke problemen men aan loopt. Naast deze pilot, die uitgevoerd wordt in Heerlen, vinden er pilots plaats in de regio’s Hasselt/Diepenbeek, Luik, Jülich en Eupen, met verschillende thema’s zoals zonne-energie, mobiliteit, zonnewarmtepompen en lage-temperatuurnetwerk.

Energietransitie en duurzaamheid in (Eu)regio

Het beoogd doel van het project is het vergroten en versnellen van de acceptatie van de energiesysteemtransformatie in de Euregio Maas-Rijn. Daarnaast wil men zo de bestaande kennisinfrastructuur binnen dit gebied versterken en nieuwe kennisgebieden ontwikkelen. Op provinciaal gebied past het onderzoeksproject binnen de doelen die de Provincie Limburg heeft gesteld in haar missiegedreven economisch beleidskader. Met de deelname aan dit project levert de Open Universiteit een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en digitale technologie voor Limburg.

10 partners uit Euregio Maas-Rijn

Binnen het project BC4P werkt de Open Universiteit samen met 9 partners uit de Euregio Maas-Rijn. Hoofdaanvrager van dit onderzoeksproject is PXL hogeschool Hasselt (BE). Daarnaast nemen de volgende kennisinstituten en organisaties deel: Climate-Cities, Coöperatie TIORC, Université de Liège, Cluster CAP Construction, Mijnwater B.V., Zuyd Hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen en FH Aachen.

Blijf op de hoogte


Op de hoogte blijven over het project? Kijk dan op de projectwebsite. Of volg het project op LinkedIn.

Interreg V-A Euregio Maas-Rijn

Het vierjarige project Blockchain4Prosumers wordt financieel gesteund door Interreg Euregio Maas Rijn en het European Regional Development Fund. Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat ongelijkheden tussen regio’s aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigt. Daarbinnen verstrekt Interreg V-A subsidies aan projecten waarbij partners over grenzen heen samenwerken en die oplossingen zoeken voor gezamenlijke uitdagingen. Het BC4P project staat bij Interreg V-A EMR bekend onder projectnummer 156.