null Podcast met Saskia Bisschops over haar onderzoek naar participatie en vertrouwen

NW_Burgerparticipatie_Vertrouwen_Openbaar_Bestuur_16931_head_large.jpg

Podcast met Saskia Bisschops over haar onderzoek naar participatie en vertrouwen

In de net verschenen podcast 'Komt te voet en gaat te paard' vertelt promovenda Saskia Bisschops uitgebreid over het onderzoek dat zij deed naar de relatie tussen participatie en vertrouwen van bewoners in het openbaar bestuur in de provincie Zuid-Holland. 'Het vertrouwen in mensen is iets heel anders dan het vertrouwen in een overheidsinstantie. De vraag is, waar houdt die mens dan op en waar begint zijn functie en hoe kijken mensen daar tegenaan.' Het onderzoek rondde zij eind 2022 af.

Vertrouwen is een complex begrip

In de podcastaflevering vertelt Saskia Bisschops ook hoe ze zelf het onderzoek en de resultaten die eruit kwamen heeft ervaren: 'Het onderzoek heeft mij heel erg verrast. Vertrouwen is gewoon een heel complex begrip en mensen hebben niet zomaar vertrouwen in iets. Dus het is de vraag of participatie daar het juiste middel voor is'. Naast Bisschops vertelt Willeke Moerkerk in de aflevering hoe de gemeente Goeree-Overflakkee hier in de praktijk mee omgaat. De podcast is de eerste in de serie 'Over Zuid-Holland Gesproken'. Onderzoekers en ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om zelf uit te leggen wat ze hebben geleerd of ontdekt.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht Bisschops de relatie tussen participatie en vertrouwen in het openbaar bestuur. Zij concludeert dat participatie alleen het vertrouwen van burgers in decentrale overheden niet kan vergroten of herstellen . Hier is meer voor nodig. Er zijn andere factoren die meer invloed blijken te hebben. Bovendien leidt één 'losse' activiteit, zoals bij participatie het geval is, niet meteen tot meer vertrouwen. Ook is er kans op een afbreukrisico. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Link tussen participatie en vertrouwen

Het is een van de eerste onderzoeken dat zich specifiek richt op de relatie tussen participatie en vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. In de nieuwe Omgevingswet speelt participatie een grote rol. Met participatie hoopt de overheid dat burgers meer of juist opnieuw vertrouwen krijgen in het openbaar bestuur. Veel decentrale overheden experimenteren hier ook al mee. Bisschops zegt hierover in de podcast: 'Participatie is natuurlijk heel belangrijk. Daardoor kun je de kennis en ervaring van burgers meenemen en het besluitvormingsproces beter maken en kwalitatief betere beslissingen nemen. Maar of die link er met vertrouwen is, is nog maar de vraag.'

Podcast en webinar

Beluister de podcastaflevering 'Komt te voet en gaat te paard' op Spotify. Op 20 april 2023 organiseert de provincie Zuid-Holland een webinar over participatie en vertrouwen. Saskia Bisschops is een van de sprekers, samen met Felix Wolf (kennisknooppunt participatie) en Willeke Moerkerk (gemeente Goeree-Overflakkee). Een aankondiging van het webinar verschijnt later. Lees het volledige eindrapport op de website van de provincie Zuid-Holland: Relatie tussen participatie en vertrouwen in openbaar bestuur - Kennis - Zuid-Holland .

Saskia Bisschops

Saskia Bisschops is promovenda bij de vakgroep Milieuwetenschappen, faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

De sprekers aan een houten tafel met drie microfoons en lange snoeren, de een rood, de andere twee blauw van kleur.
Saskia Bisschops tijdens de opname van de podcast