null Project Be Cool Plus leert leerlingen plannen en monitoren

OW_BeCoolPlus_Vrieling_16256_head_large.jpg
Leren
Project Be Cool Plus leert leerlingen plannen en monitoren
Hoe kunnen leerkrachten basisschoolleerlingen hulp bieden bij het leren plannen en monitoren? Zodat de kinderen op hun eigen niveau zelfsturend kunnen leren binnen het wetenschap- en techniekonderwijs. Daaraan werken onderwijsonderzoekers binnen het project Be Cool Plus, in samenwerking met de leerkrachten en leerlingen van groepen 7 en 8 van vier basisscholen.

Het tweejarige onderzoek neemt Be Cool, een bestaande digitale leeromgeving voor wetenschap en techniekonderwijs (W&T), als uitgangspunt. Scholen in het primair onderwijs zijn vanaf 2020 verplicht W&T op te nemen in het curriculum. Het is de bedoeling dat kinderen vaardigheden leren, zoals onderzoeken en ontwerpen. Binnen de leeromgeving van Be Cool kunnen kinderen onderzoekend en ontwerpend leren, maar uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat sommigen moeite hebben met het plannen en monitoren van hun activiteiten.

Zelfsturend leren

Saxion Hogeschool is de trekker van het project. Projectleider Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs bij Saxion Hogeschool, over de achtergrond: 'Met dit project willen we leerkrachten helpen om het zelfsturend leren binnen het onderzoekend leren op een gedifferentieerde manier te begeleiden, dus afgestemd op de behoefte van het kind.' Onderwijsonderzoeker Emmy Vrieling van de Open Universiteit kijkt mee als expert op het gebied van zelfsturend leren. Zij promoveerde op dit onderwerp voor hoger onderwijs. Vrieling vindt het een mooi project. 'Vooral ook omdat de materialen echt in samenspel worden ontworpen tussen onderzoekers en professionals uit de praktijk.' Het samenspel tussen onderzoekend en zelfsturend leren is bovendien volgens haar zo niet eerder onderzocht. 

Leren onderzoeken

Volgens Sins is W&T-onderwijs nu vaak óf overgestructureerd, waardoor kinderen niet zelfsturend leren onderzoeken. Óf leerlingen worden volledig vrijgelaten, zodat ze eigenlijk niet weten wat ze aan het doen zijn. 'Als er ondersteuning wordt geboden, dan is dat in een one size fits all-vorm. We merken dat leerkrachten er niet goed raad mee weten en dat daar bitter weinig aandacht voor is. Daar willen we iets aan doen.'

Huis op de maan

Kinderen moeten in de leeromgeving van Be Cool in zeven lessen in groepjes een huis op de maan bouwen, met behulp van kennis die ze opdoen tijdens opdrachten onderzoekend-leren. Sins: 'Ze moeten dan voorkennis activeren, strategieën bedenken en vervolgens bijstellen, en zichzelf motiveren.' Daar komt plannen en monitoren bij kijken en niet ieder kind heeft daar evenveel grip op. 'Voor sommige kinderen is plannen lastig. Bij monitoren speelt de vraag wat je moet doen als het niet goed gaat.’ 

Digitaal hulpmiddel

De Universiteit Twente ontwikkelt een digitaal hulpmiddel binnen Be Cool om te leren plannen. Sins: 'Die tool helpt om jezelf vragen te stellen als: wat hebben we al gedaan en wat nemen we ons voor?' Daarnaast komt er een dashboard waarin leerkrachten kunnen zien hoe de leerlingen vorderen. En ten slotte leren leerkrachten hoe ze expliciete instructie kunnen geven. Dat is voor wat zwakkere leerlingen van belang. Zij hebben meer aanwijzingen nodig: hoe plan je, hoe doe je dat en wanneer evalueer je? Kinderen die al wel zelfstandig plannen en monitoren, kunnen eventueel minder ondersteuning krijgen. 'Als je ze te veel ondersteunt, is dat mogelijk nadelig.'

TechYourFuture

De materialen worden op dit moment ontwikkeld en in het tweede projectjaar uitgeprobeerd en eventueel bijgesteld. Uiteindelijk zullen de materialen via allerlei platforms en bijeenkomsten worden verspreid. Subsidiegever TechYourFuture, expertisecentrum voor onderwijs in Wetenschap, Bèta en Technologie, zal daaraan ook een bijdrage leveren.

Kijk voor meer informatie op de website van TechYourFuture.