ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
De faculteit Rechtswetenschappen werkt nauw samen met:
 • Politieacademie en NHL Hogeschool
  Samen met NHL Hogeschool en de Politieacademie heeft de Open Universiteit het Cyber Science Center opgericht: een multidisciplinaire samenwerking van wetenschappers die bijdragen aan de veiligheid in de gedigitaliseerde samenleving.
 • Fernuversitität Hagen en Universidad Nacional de Educación a Distancia
  Sinds najaar 2014 werkt de faculteit Rechtswetenschappen samen met de Fernuniversität in Hagen en de Universidad Nacional de Educación a Distancia. Onder de naam EDELNet (www.edelnet.eu) werken de partners voor alle onderdelen van hun rechtenopleiding aan een gemeenschappelijk programma voor studenten op het gebied van internationale opleiding, training en uitwisseling. Er is tevens een trainingsprogramma voor medewerkers van de partnerinstellingen en binnen EDELNet werken de partners samen aan een platform voor de ontwikkeling van een internationaal promotieprogramma.
 • Universiteit van Amsterdam, KULeuven en Universiteit Antwerpen
  De faculteit heeft samen met de rechtenfaculteiten van deze universiteiten een gezamenlijk PhD programma Verzekeringsrecht opgezet.
 • Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
 • Op projectniveau werkt de Open Universiteit samen met verschillende universiteiten, zoals de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
 • Gezamenlijke leerstoelen
  De faculteit heeft gezamenlijke leerstoelen met de KULeuven (internationaal recht), Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (empirisch juridisch onderzoek) en met Avans Hogeschool (juridische antropologie).
 • Nederland Rechtsstaat
  www.nederlandrechtsstaat.nl is een samenwerking tussen de Open Universiteit en Tilburg University. Op deze website wordt de werking van de democratische rechtsstaat voor een breed publiek tot leven gebracht. Op de website is wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse Grondwet te vinden, en blogs over actuele onderwerpen betreffende democratie en rechtsstaat.
 • Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam
  Onderzoekers van de Open Universiteit (Tom Herrenberg, Ronald Janse en Mirjam van Schaik) werken samen met onderzoekers van Tilburg University (Maurice Adams) en de Universiteit van Amsterdam (Samantha Daniels) om de Nederlandse wettelijke regelingen in het kader van de Covid-19 pandemie in kaart te brengen. De onderzoekers schrijven het landenrapport voor het internationale project 'Lex-Atlas: Covid-19 A global academic project mapping legal responses to Covid-19'. Dit project wordt geleid door University College London, King’s College London en het Max Planck Institute of Comparative Public Law and International Law. Het landenrapport bespreekt een breed scala aan onderwerpen, waaronder toegang tot de rechter, burgerlijke vrijheden, sociale regelingen, en volksgezondheidsmaatregelen. De resultaten zijn nuttig voor vergelijkingen door academici, beleidsmakers en het grote publiek. De database is beschikbaar op de website van Lex-Atlas: Covid-19. Het project resulteert in een compendium dat wordt uitgegeven door Oxford University Press.