ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
De faculteit Rechtswetenschappen werkt nauw samen met:
 • Politieacademie en NHL Hogeschool
  Samen met NHL Hogeschool en de Politieacademie heeft de Open Universiteit het Cyber Science Center opgericht: een multidisciplinaire samenwerking van wetenschappers die bijdragen aan de veiligheid in de gedigitaliseerde samenleving.
 • Fernuversitität Hagen en Universidad Nacional de Educación a Distancia
  Sinds najaar 2014 werkt de faculteit Rechtswetenschappen samen met de Fernuniversität in Hagen en de Universidad Nacional de Educación a Distancia. Onder de naam EDELNet (www.edelnet.eu) werken de partners voor alle onderdelen van hun rechtenopleiding aan een gemeenschappelijk programma voor studenten op het gebied van internationale opleiding, training en uitwisseling. Er is tevens een trainingsprogramma voor medewerkers van de partnerinstellingen en binnen EDELNet werken de partners samen aan een platform voor de ontwikkeling van een internationaal promotieprogramma.
 • Universiteit van Amsterdam, KULeuven en Universiteit Antwerpen
  De faculteit heeft samen met de rechtenfaculteiten van deze universiteiten een gezamenlijk PhD programma Verzekeringsrecht opgezet.
 • Gezamenlijke leerstoelen
  De faculteit heeft gezamenlijke leerstoelen met de KULeuven (internationaal recht), Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (empirisch juridisch onderzoek) en met Avans Hogeschool (juridische antropologie).