Studie_StuderenBijOU_17352_head_large.jpg
Voorzieningen en regelingen
 

Aanvraag tentamenvoorzieningen

Studenten met een actieve inschrijving kunnen tentamenvoorzieningen aanvragen. Via het dashboard op mijnOU kan de tegel 'Studeren met een functiebeperking' geselecteerd worden. Hier kan een aanvraagformulier tentamenvoorzieningen ingediend worden en staat beschreven hoe de medische verklaring volgens de AVG richtlijnen verstuurd kan worden.  

Omzetten cursusmateriaal

De Open Universiteit levert zelf geen ingesproken materiaal. Dat wordt verzorgd door Dedicon. Deze instelling zet in Nederland cursusmateriaal om voor alle vormen onderwijs (basisscholen, middelbare scholen, HBO, universiteiten). Via de website is kunnen studenten dit zelf een verzoek indienen voor het omzetten van cursusmateriaal: www.dedicon.nl.
Eerst moet een account aangemaakt worden bij Dedicon. Alleen studenten met een visuele beperking kunnen productieverzoeken indienen. Studenten met een andere beperking kunnen reeds omgezet materiaal lenen. De catalogus op de website van Dedicon geeft een overzicht of materiaal is omgezet en in welke vorm. Als je je eigen boeken niet wilt toesturen naar Dedicon om deze om te laten zetten, stuur dan een mail naar drempelsweg@ou.nl met de vraag of de boeken vanuit de OU toegestuurd kunnen worden.

Houd er rekening mee dat het enige weken/maanden kan duren voordat materiaal omgezet is. Dien dus tijdig een productieverzoek in bij Dedicon. Als je wilt weten welke boeken en ISBN nummers gebruikt worden bij een bepaalde cursus, kun je dat navragen via Drempelsweg. 

Begeleiding

Online leeromgeving
U studeert individueel wanneer u dat het beste uitkomt binnen onze online leeromgeving. Hier vindt u studiemateriaal, maakt u online opdrachten en heeft u contact met medestudenten en docenten. Bij cursussen met een vast startmoment studeert u samen met andere studenten volgens een vast rooster met (online) bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent. Tijdens de (online) bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u voor op het tentamen. De (online) bijeenkomsten zijn meestal doordeweeks in de avonduren of op zaterdag en worden meestal opgenomen zodat u ze achteraf kunt bekijken. Daarnaast kunnen er bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden.

Docent
De docent van de cursus beantwoordt uw vragen over de inhoud van de cursus, studietaak of tentamen. In de regel verloopt contact met de docent via e-mail en yOUlearn. De contactgegevens zijn te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving yOUlearn. 

Studieadviseur
De studieadviseur informeert, begeleidt en adviseert studenten over en bij allerlei studie gerelateerde zaken. Heeft u vragen over uw studiepad, het studietempo, studieplanning of over bijzondere omstandigheden die zich tijdens uw studie voordoen, dan kunt u terecht bij onze studieadviseurs.

Adviseurs studeren met een functiebeperking
Naast de studieadviseurs die verbonden zijn aan een faculteit, zijn er twee studieadviseurs die zich specifiek bezighouden met Studeren met een functiebeperking. Vragen met betrekking tot studeren met een functiebeperking kunnen gesteld worden via het platform Drempels Weg: drempelsweg@ou.nl.

Profileringsfonds

Informatie over de regeling profileringsfonds is te vinden op deze pagina https://www.ou.nl/veelgestelde-vragen#!faq/5297

Financiële regelingen

Op de pagina www.ou.nl/kosten staat alle informatie over de hoogte van het collegegeld en financiële regelingen.  

Verlenging diplomatermijn DUO

Studenten die tijdens een eerdere studie reeds studiefinanciering ontvangen hebben en  wegens (medische) omstandigheden studievertraging opgelopen hebben waardoor het niet is gelukt om het diploma binnen de diplomatermijn te behalen, kan bij DUO een verzoek ingediend worden voor verlenging van de diplomatermijn of omzetting van de prestatiebeurs. De studieadviseurs/of adviseur functiebeperkingen, kunnen u hierbij helpen. 

Neem hiervoor contact met hen op via drempelsweg@ou.nl. Zij zullen laten weten welke stappen genomen moeten worden om deze verlenging of omzetting aan te vragen bij DUO.