College van bestuur

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
College van bestuur

Het College van bestuur is belast met het bestuur en beheer van de Open Universiteit. Taken van het College van bestuur zijn onder meer: het vaststellen van het instellingsplan en de prestatieafspraken, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement. In meer algemene zin stelt het College van bestuur de kaders vast, waarbinnen de organisatorische eenheden van de Open Universiteit werken.

Samenstelling College van bestuur

Per 1 juni 2020 wordt het College van bestuur gevormd door:

  • Interim-voorzitter dr. Karl Dittrich
  • Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens

Over Karl Dittrich

Dr. Karl (K.L.L.M.) Dittrich (1952) is een zeer ervaren bestuurder in het hoger onderwijs. In 1986 werd hij lid van het College van bestuur van Maastricht University en was van 1994 tot 2002 voorzitter.

Vervolgens begon hij als bestuurder bij de nieuwe Nederlandse Accreditatie Organisatie die in 2005 overging in de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) waarvan Dittrich tot 2012 de voorzitter was. Van 2012 tot 2017 was hij voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU.

Sinds 2017 is hij voorzitter van EQAR, het European Quality Assurance Register for higher education. Deze deeltijd-functie zal hij in 2020 gaan combineren met het interim-voorzitterschap van het College van bestuur van de Open Universiteit.

Over Theo Bastiaens

Prof. dr. Theo J. Bastiaens (Heerlen, 1968) studeerde na de pabo in Heerlen Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente op 'Working and Learning with Electronic Performance Support Systems'. Als universitair docent maakte hij in 1998 de overstap van Twente naar de Open Universiteit. Hij werd in 2002 universitair hoofddocent en vanaf 2006 bekleedde hij in deeltijd de leerstoel Didactiek van nieuwe media. Sinds 2006 is Bastiaens ook aan de FernUniversität in Hagen verbonden als hoogleraar Mediendidaktik. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geleverd op het terrein van online leren.

Van 2006 tot 2010 was hij bij de FernUniversität directeur van het Institute of Educational Science and Media Research en vervolgens van 2010 tot 2012 decaan van de faculteit van Cultuur- en Sociale Wetenschappen. Van maart 2016 tot december 2018 was Bastiaens als vice-president voor digitalisering en internationalisering lid van het College van bestuur van de FernUniversität.

Verder is Theo Bastiaens onder meer lid van de supervisory board van de European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), hoofdredacteur van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Open Education Studies en lid van de wetenschappelijke redactieraad van tijdschriften als Computers in Human Behavior, Studies in Educational Evaluation en E-learning and Education (E-LEED). Hij is ook voorzitter van het executive committee van de internationale conferentie Ed-Media/Innovate Learning.

Contactgegevens College van bestuur

e-mail: cvb@ou.nl
telefoon: 045 - 576 24 16