College van bestuur

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

College van bestuur

Het College van bestuur is belast met het bestuur en beheer van de Open Universiteit. Taken van het College van bestuur zijn onder meer: het vaststellen van het instellingsplan en de prestatieafspraken, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement. In meer algemene zin stelt het College van bestuur de kaders vast, waarbinnen de organisatorische eenheden van de Open Universiteit werken.

Samenstelling College van bestuur

Per 1 september 2023 wordt het College van bestuur gevormd door:

  • voorzitter dr. Nicole Ummelen
  • rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens

Over Nicole Ummelen

Dr. Nicole Ummelen (1968) studeerde Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 1997 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op procedurele en declaratieve informatie in softwarehandleidingen. Ze was aansluitend universitair docent aan de TU Delft en aan de Universiteit van Tilburg (Technische communicatie, Bedrijfscommunicatie en Digitale Media). Sinds 2002 is zij actief in diverse bestuurlijke en leidinggevende functies aan verschillende universiteiten, waaronder die van vicedecaan onderwijs in Tilburg, hoofd Studenten- en Docentenvoorzieningen aan de TU Delft, directeur Academische Zaken aan de Universiteit van Amsterdam en secretaris van de universiteit aan de TU Eindhoven. Van januari 2019 tot september 2023 was zij vicevoorzitter in het College van bestuur van de TU/e.

Over Theo Bastiaens

Prof. dr. Theo J. Bastiaens (1968) studeerde na de pabo in Heerlen Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente op 'Working and Learning with Electronic Performance Support Systems'. Als universitair docent maakte hij in 1998 de overstap van Twente naar de Open Universiteit. Hij werd in 2002 universitair hoofddocent en vanaf 2006 bekleedde hij in deeltijd de leerstoel Didactiek van nieuwe media. Sinds 2006 is Bastiaens ook aan de FernUniversität in Hagen verbonden als hoogleraar Mediendidaktik. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geleverd op het terrein van online leren.

Van 2006 tot 2010 was hij bij de FernUniversität directeur van het Institute of Educational Science and Media Research en vervolgens van 2010 tot 2012 decaan van de faculteit van Cultuur- en Sociale Wetenschappen. Van maart 2016 tot december 2018 was Bastiaens als vice-president voor digitalisering en internationalisering lid van het College van bestuur van de FernUniversität.

Naast zijn functie als rector is Theo Bastiaens onder meer voorzitter van de European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), voorzitter van de Stuurgroep Educatieve Agenda Limburg, lid van de programmacommissie hoger onderwijs NRO, lid van de Raad van toezicht FernUniversität in Hagen en lid van de Raad van Advies KPE. Hij is ook hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Open Education Studies, voorzitter van het executive committee van de internationale conferentie Ed-Media, lid van het executive committee van Innovate Learning Summit en lid van de board of directors of The Association for the Advancement of Computing in Education.

Contactgegevens College van bestuur

e-mail: cvb@ou.nl
telefoon: 045 - 576 24 16