Transparant en goed bestuur

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Transparant en goed bestuur
De Open Universiteit hecht veel waarde aan transparantie van en verantwoording over het bestuur. Om dat te onderstrepen heeft de Open Universiteit - samen met de andere 13 Nederlandse universiteiten - de in VSNU-verband opgestelde 'Code goed bestuur' ondertekend. De Code goed bestuur is na te lezen op de website van de VSNU.