Transparant en goed bestuur

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

Transparant en goed bestuur


De Open Universiteit hecht veel waarde aan transparantie van en verantwoording over het bestuur. Om dat te onderstrepen heeft de Open Universiteit, samen met de andere 13 Universiteiten van Nederland opgestelde 'Code goed bestuur' ondertekend. De Code goed bestuur is na te lezen op de website van de Universiteiten van Nederland.