Studie_Contractonderwijs_14523_head_large.jpg
Commissie Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contractonderwijs is niet bekostigd onderwijs dat door de Open Universiteit wordt aangeboden. De OU kent diverse programma’s die onder het contractonderwijs vallen. Per programma gelden unieke inschrijvingsvoorwaarden waarin de rechten en plichten van de OU en de contractstudent zijn vastgelegd. De programma’s staan ook bij het studieaanbod.

Commissie Contractonderwijs

Voor contractonderwijs is een 'Commissie Contractonderwijs' ingericht. Deze Commissie verricht de werkzaamheden van een examencommissie voor het contractonderwijs. De Commissie Contractonderwijs heeft tot taak het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom toetsing. De Commissie Contractonderwijs ziet vanuit haar kwaliteitsborgende rol toe dat de toetsing correct geschiedt.

Leden en contact

Voorzitter: dr. Kevin Ackermans MEd SEN, BEd (Hons)
Secretaris: dr. Laury Bollen
Leden: dr. Jannes Eshuis
  prof. mr. dr. Wilma Dreissen
  dr. Femke Kok
  dr. Jelle Mampaey

U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Commissie Contractonderwijs via Commissie.Contractonderwijs@ou.nl.