ALG_Dies_2022_head_large.jpg

Dies natalis 2022
Perspectieven op privacy

Vrijdag 23 september 2022 vierden we de 38ste dies natalis van de Open Universiteit. Het centrale thema van deze dies was 'Perspectieven op privacy'. Het was een bijzondere dies natalis. Na de diesrede heeft de Open Universiteit drie eredoctoraten uitgereikt. Ook heeft de rector magnificus de winnaar bekend gemaakt van de Wetenschapsprijs 2022. De video-opname van de academische zitting staat eind september online.

Thema

Het recht op privacy is een groot goed. Burgers, bedrijven en overheid delen, soms bewust, soms onbewust, soms verplicht, soms vrijwillig, steeds meer gegevens. Dat heeft voordelen, maar kent ook risico’s. Wat mag binnen wettelijke kaders is lang niet altijd duidelijk: wie heeft er recht op het gebruik van welke informatie? Mogen bijvoorbeeld wetenschappers voor hun onderzoek toegang krijgen tot persoonsgegevens van burgers die door (semi-) publieke organisaties worden verzameld? En wanneer is de opslag en het gebruik van camerabeelden in het verkeer gerechtvaardigd? Hoe bescherm je de data die kinderen achterlaten op social media en welke gegevens van studenten mogen we benutten om het onderwijs te verbeteren? En is de zorg over privacy een rem op innovatie? Het is vaak zoeken naar de balans tussen het recht op privacy en andere rechten en belangen.

Programma 2022

Na de opening door rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens hield mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en vice-voorzitter van European Data Protection Board de diesrede getiteld 'Zonder privacy geen rechtsstaat'. Vervolgens zijn er eredoctoraten uitgereikt aan:

  • prof. dr. Kim Putters, vanaf 16 september 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar aan Tilburg University;
  • prof. dr. Michal Bobek, voormalig advocaat generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, momenteel rechter bij het Administratief Hooggerechtshof van Tsjechië en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Europa;
  • prof. dr. Pattie Maes, hoogleraar Media Arts and Sciences aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Alle eredoctoren hielden een korte rede waarin ze reflecteerden op het centrale thema. Het inspirerende dankwoord van Kim Putters is na te lezen op de website van de SER. Aansluitend heeft de rector magnificus de Wetenschapsprijs 2022 uitgereikt aan dr. Alexander Henkel, universitair docent bij de faculteit Managementwetenschappen.

Eerdere diesvieringen