PSY_ArbeidOrganisatie_head_large.jpg
Arbeids- en organisatiepsychologie
Hoe kunnen werknemers in organisaties blijven floreren terwijl die organisaties en hun omgeving voortdurend in verandering lijken te zijn, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering of toenemende diversiteit op de arbeidsmarkt? Aan het beantwoorden van deze vraag wil de vakgroep A&O psychologie met hun onderzoek bijdragen. 

Onderzoek
Adaptatie is een belangrijke factor om veranderingen in werk en organisatie succesvol te laten verlopen. In het bijzonder bestuderen we hoe optimaal aanpassingsgedrag werknemers in staat stelt te blijven floreren in dynamische werkcontexten. Daarbij kijken we naar reactief gedrag, maar vooral ook proactieve en zelfsturende vormen van aanpassing zoals innovatief werkgedrag, werkplekleren en verschillende vormen van job crafting.

Onderwijs
Als vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie verzorgen wij onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding op de onderwijspagina's van de OU-website.

Publicaties
Onze publicaties vindt u in onze research database.

Volg ons
Op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen, activiteiten en publicaties van onze vakgroep? Volg ons op LinkedIn.

Logo LinkedIn

Karen van Dam over Arbeid- en organisatiepsychologie