Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Online leren en instructie

Focus

De vakgroep Online leren en instructie richt zich in haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op:

  • de individuele lerende 
  • de processen die het leren, testen en instructie ten grondslag liggen
  • in authentieke leerscenario's

Deze focus houdt in dat:

  • we het leren (inclusief het testen) van het individu bestuderen, ook al is dit individu soms ingebed in een sociale context, zoals in peer-assessment of de interactie tussen student en leraar.
  • we zien het leren en de beoordeling ervan niet alleen vanuit een resultaatperspectief, maar leggen sterk de nadruk op de processen die tot dit resultaat leiden. Deze processen zijn van cognitieve, meta-cognitieve, perceptuele of gedragsmatige aard.
  • we focussen op authentieke leerscenario's met behulp van authentiek en relevant instructiemateriaal of taken uit de eigenlijke professionele context, en de eigenlijke doelgroep als deelnemers, om zo de generaliseerbaarheid en relevantie van onze bevindingen voor de onderwijspraktijk (d.w.z. de ecologische validiteit) te verzekeren.

Ons toekomstig onderzoek zal deze focus volgen met een nog sterkere nadruk op online leeromgevingen en hoger onderwijs binnen authentieke scenario's. 

De vakgroep

De vakgroep wil met het onderzoek:

•    de leer- en toets processen analyseren en begrijpen;
•    het leren bevorderen;
•    instructie verbeteren. 

We willen begrijpen hoe het leren en de onderliggende processen zijn samengesteld om deze processen en dus de leerresultaten in de volgende stappen te kunnen bevorderen. Bovendien willen we het lesmateriaal en de leermethoden verbeteren, zowel voor het leren als voor de beoordeling. 

Publicaties

Al onze publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.

Vision for education: 

How eye-tracking helps to understand and improve learning and instruction

Keynote van vakgroepvoorzitter Halszka Jarodzka tijdens de EARLI conferentie 2021.