OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Voorwaarden voor een leven lang leren
Leren is géén geïsoleerde cognitieve ervaring in de hersenen van de lerende. Naast het persoonlijk leervermogen (i.e. genetica en persoonskarakteristieken) hangt de mate waarin geleerd wordt sterk af van de context waarin en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Hierbij wordt context gedefinieerd als de (leer)omgeving waarin het leren plaatsvindt (bijv., school, museum, werkplek, dagelijks leven) en condities als variabelen die rechtstreeks de bio psychologie van de lerende negatief (bijv. stress, vermoeidheid, ziekte, aandacht stoornis) of positief (bijv. psychologische basisbehoeften, motivatie, zelfverzekerdheid, leerstrategieën, beweging, gezonde voeding, voldoende slaap) beïnvloeden. Gezamenlijk vormen context en condities de voorwaarden voor een leven lang leren.

De vakgroep

De vakgroep 'Voorwaarden voor een Leven Lang Leren' beoogt een completer beeld van de condities voor en de contexten van optimaal leren te krijgen op dusdanige wijze dat de uitkomsten van het leerproces en de lerende op een efficiënte, effectieve en plezierige wijze gemaximaliseerd kunnen worden, waarbij de persoonlijke leercapaciteit van de lerende niet uit het oog verloren wordt. Daarom is het doel de wisselwerking tussen context en condities te onderzoeken, hoe interventies via het veranderen van de leeromgeving de condities van de lerende kunnen beïnvloeden, en hoe deze keten van effecten op hun beurt cognitieve en leerprestaties beïnvloeden.

Publicaties

Al onze publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.    ​​​