MW_Urban_Empires_12986_head_large.jpg
Betere instrumenten voor minder conflicten
Waardenpluralisme en sociaal leren voor betere besluitvorming voor biodiversiteit.

Onderzoekslijn: Learning and Innovation in Resilient Systems
Promotieonderzoek
Onderzoeker: Maria Arredondo
Start 2022

Contact: prof. dr. Dave Huitema

Dit project start met de opmerkelijke vaststelling dat biodiversiteit assessments meestal geen enkele impact hebben en vaak ook niet in staat zijn om serieuze conflicten tussen betrokkenen te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat dit komt door niet effective leer- en afstemmingsprocessen en een gebrek aan aandacht voor de verschillende soorten waarde die natuur kan hebben.

Biodiversiteit assessments richten zich meestal op twee groepen: besluitmakers en bedrijven. Beide groepen gebruiken de assessments voor hun eigen doelstellingen. Wij stellen dat er drie vernieuwende stappen nodig zijn om het sociale leerproces van de instrumenten voor biodiversiteit assessment te vergroten en zo de impact van die tools op publieke en private besluitvorming te vergroten. Die drie stappen zijn:

  1. Maak de waardebepaling van natuur meer inclusief.
  2. Maak de waardebepaling van natuur meer praktisch.
  3. Integreer de biodiversiteit assessment in adaptieve en reflexive beheer raamwerken.

Het doel van dit project is om innovatieve instrumenten voor biodiversiteit assessment te ontwikkelden die beantwoorden aan de drie hierboven genoemde opdrachten.

Team

Faculteit Bètawetenschappen: prof. dr Dave Huitema (promotor), dr. ir. Jean Hugé (co-promotor)
Faculteit Managementwetenschappen: prof. dr. ir. Harold R. Krikke (promotor), dr. Stijn Neuteleers (copromotor).