ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Internationale impact
 

UNESCO Leerstoel Duurzaamheid

De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van de UNESCO Leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de Open Universiteit.

Leerstoelhouder Prof. dr. Paquita Pérez Salgado zoekt wetenschappelijke gefundeerde antwoorden op vragen als: Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden?

In het kader van deze leerstoel is in 2015 bijvoorbeeld een reeks masterclasses rond Duurzaamheid georganiseerd.

Unesco leerstoel Open education (2017-2022)

Van 2017 tot 2022 hostte de Open Universiteit de UNESCO leerstoel Open education. Leerstoelhouder was prof. dr. Marco Kalz. Het onderzoek, het onderwijs en de valorisatie activiteiten van de leerstoel was gericht op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie.

Sustainable Development Goals

In 2015 publiceerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de Open Universiteit spant zich in om met haar onderzoek bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen. De VSNU (Vereniging van Nederlandse universiteiten) maakt deze inspanningen zichtbaar in maandelijkse online magazines.

Europese projecten

De Open Universiteit is partner In een groot aantal Europese projecten, waarbij de gemeenzame deler is: ‘innovatief onderwijs’. Een greep uit de projecten:

Higher Education Online: MOOCs the European way (HOME): This project aims to develop and strengthen an open network for European cooperation on open education and MOOCs.

E-xcellence: this project developed an open quality assurance in e-learning instrument.

The Lived experience of Climate Change: e-learning and virtual mobility (LECHe): this project developed three 100-150 hour modules and a water case study published as OER. They were designed to maximize flexibility of use for diverse audiences

RAGE: develops components and services with which game-makers can quickly and efficiently use develop good serious games. These components and services will be made available to European game-developers in an online sociale space (ecosystem).

YOUTH@WORK: designs, develops and evaluates a digital game to support young people (13-19 years of age) in thinking about their careers.

TESLA: aims to improve the online assessment process by introducing tools and resources in learning activities that gather data necessary for authentication and identification of students.

H&S games: develops, tests and implements an online training tool for the acquisition of basic Health and Safety skills for a building site.

ELENA: developed learning materials to teach children between 6 and 8 from border regions to speak their neighbouring languages. In a powerful, authentic learning environment they acquire the basics of German, French and Dutch.

PATIENT: improved medical education in the field of patient handover by implementing a course for European medicine students on a procedure and application for patient handover.

Bekijk alle lopende Europese projecten bij de faculteit Onderwijswetenschappen.