Nationale impact

ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Nationale impact
Veel resultaten van ons onderzoek worden concreet toegepast op allerlei plaatsen in de maatschappij. Voor een deel komt dat door onze studenten: in hun afstudeeronderzoek richten zij zich dikwijls op concrete vragen die zij in hun beroepspraktijk tegenkomen. Eventuele antwoorden of oplossingen kunnen ze dan onmiddellijk toepassen in hun beroepspraktijk.

Maar ook via ons onderwijs, via masterclasses, webinars en MOOCs brengen we de resultaten van ons onderzoek direct naar de belanghebbenden. Door onderzoeksprojecten uit te voeren samen met relevante maatschappelijke partners verzekeren we ons ervan dat enerzijds ons onderzoek maatschappelijk relevant is en anderzijds de resultaten direct ten goede komen aan de maatschappij.

Een aantal voorbeelden van impact vanuit ons onderzoek

 • Nationaal programma Heerlen-Noord
  Als je opgroeit in Heerlen-Noord heb je pech. Je hebt minder kans op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of zelfs een goede gezondheid. Het Nationaal Programma Heerlen-Noord wil dat veranderen, maar hoe doe je dat? Wat werkt en wat niet? Onderzoekers van de Open Universiteit werken samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties én inwoners om antwoorden en oplossingen te vinden. Initiatieven richten zich op leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Steeds wordt onderzocht wat werkt, wat niet? Wat kan anders, wat moet anders? En steeds is de vraag: wat betekent die kennis vervolgens voor lopende en nieuwe initiatieven van gemeente en andere partijen?
  Op een overkoepelend niveau monitort de Open Universiteit welke initiatieven er allemaal zijn in het Nationaal Programma, in welke combinaties de initiatieven het beste werken, etc. Die inzichten worden nationaal gedeeld. Uiteindelijk doel is duurzame veranderingen in de wijk zodat inwoners van Heerlen-Noord en gelijkaardige wijken dezelfde kansen krijgen als ieder ander.
   

 • MKB Datalab Limburg
  Kleine bedrijven weten vaak niet hoe ze een digitaliseringsslag moeten maken. Ze schuiven het voor zich uit en hebben er geen tijd of mensen voor. Ze vrezen hoge kosten als ze bij een ict-bedrijf aankloppen. Die drempels wil het MKB Datalab Limburg wegnemen. Ondernemers kunnen er terecht voor advies en ondersteuning. Het lab, waaraan studenten mbo, hbo en wo verbonden zijn, brengt de mogelijkheden in kaart, kan zorgen voor een stagiair(e) en biedt trainingen en masterclasses aan. MKB Datalab past in het MKB Actieplan van het ministerie van EZK dat voorziet in het opzetten van een landelijk netwerk van dit soort digitale werkplaatsen. De Open Universiteit werkt hierin samen met Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Brightlands Smart Services Campus, Provincie Limburg, Ministerie van EZK en Rabobank. In 2021 werd MKB Datalab genomineerd voor een Computable award in de categorie beste partnerproject.
   

 • Op de schouders van reuzen en Wijze lessen
  Op het gebied van onderwijs zijn in 2019 twee boeken verschenen waarin wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk. Op de schouders van reuzen 'vertaalt' de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie die relevant zijn voor het onderwijs voor leerkrachten (in opleiding) in het basisonderwijs. Het boek is tot stand gekomen via crowdsourcing en in nauwe samenwerking met het primair onderwijs. Wijze lessen vertaalt de meest recente wetenschappelijke inzichten over didactiek voor leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs. Ook voor dit boek is nauw samengewerkt met de leraren zelf.
  Beide boeken zijn niet alleen op papier verschenen, maar ook gratis online beschikbaar gekomen. Het boek Wijze lessen werd uitgeroepen tot het meest waardevolle onderwijsboek van 2019.
   
 • Kankernazorgwijzer
  De Kankernazorgwijzer is een online zelfmanagement programma dat advies-op-maat biedt over een grote verscheidenheid aan problemen waar mensen die herstellen van kanker tegenaan kunnen lopen. Dit e-healthprogramma is ontwikkeld door Roy Willems en Iris Kanera, onderzoekers van de Open Universiteit, in het kader van hun promotietraject. Vanwege de laagdrempeligheid, gemeten effectiviteit én de goede waardering bij de gebruikers wordt het programma nu standaard aangeboden in de bibliotheek van kanker.nl. Gebruik van het programma is gratis.
   
 • Actief Plus
  Actief Plus is een online interventieprogramma dat 50-plussers bewust gemaakt van hun eigen beweeggedrag en motiveert om voldoende te gaan en blijven bewegen. Het is de eerste interventie die door de Nederlandse erkenningscommissie Sport & Bewegen officieel erkend is als een effectieve leefstijlinterventie. Het programma wordt in verschillende gemeenten geïmplementeerd. Daarnaast wordt het doorontwikkeld in verschillende vervolgprojecten. Met steun van NutsOhra is het toegespitst op ouderen met chronische aandoeningen die niet alleen gestimuleerd worden om (op maat) te bewegen, maar ook adviezen krijgen die hun eenzaamheid moeten verminderen. Het Actief Plus is met steun van het Kankerfonds doorontwikkeld voor prostaat- en darmkankerpatiënten.
   
 • Hart voor Limburg
  De Open Universiteit heeft voor project Hart voor Limburg blended learning-trainingen ontwikkeld voor het reanimatieonderwijs. Die trainingen zijn intensief gebruikt om in Limburg het aantal personen dat in staat is te reanimeren te vergroten.
   
 • Academische werkplaats
  Iselinge Hogeschool en de faculteit Onderwijswetenschappen werken samen in de Academische Werkplaats Onderwijs. Tachtig basisscholen uit Achterhoek en Liemers werken mee aan dit initiatief. De Academische Werkplaats gaat op zoek naar antwoorden op vragen waar docenten in het basisonderwijs tegenaan lopen.
   
 • Academische pabo
  De Open Universiteit werkt samen met verschillende pabo’s om een academische pabo aan te bieden. Pabo-studenten kunnen tijdens hun studie een academisch schakelprogramma volgen zodat zij na afronding direct kunnen doorstromen naar een masteropleiding Onderwijswetenschappen. Op deze manier draagt de OU een steentje bij aan het landelijk streven naar hoger opgeleide docenten voor de klas.
   
 • Pre-promotietraject mbo-docenten
  De Open Universiteit (faculteit Onderwijswetenschappen) heeft samen met de Beroepsvereniging opleiders in het mbo, Hogeschool Utrecht en Expertisecentrum Ecbo een pre-promotietraject opgezet. Doel ervan is mbo-docenten te begeleiden bij het opzetten van een promotietraject. Dat doen we door praktische en inhoudelijke ondersteuning te bieden om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. De goede voorbereiding vergroot ook de kans op het verkrijgen van een promotiebeurs. Ga voor meer informatie naar de ecbo website.