ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Internationale samenwerking

    

Erasmus Charter

De Open Universiteit is actief binnen verschillende Europese initiatieven. Daarbinnen werken wij onder andere samen met andere onderwijsinstellingen onder het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Het ECHE is het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs uitvoert binnen Erasmus+.
De Erasmus ID code voor de Open Universiteit is NL HEERLEN10.

UNESCO

De maatschappelijk relevante bijdrage van de Open Universiteit op het gebied van Duurzame Ontwikkeling (DO) en op het gebied van Open onderwijs wordt zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd. De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van twee UNESCO leerstoelen voor de Open Universiteit.

European Association of Distance Teaching Universities

De Open Universiteit speelt een actieve rol in de European Association of Distance Teaching Universities. De EADTU is een overkoepelende organisatie van achttien Europese afstandsuniversiteiten. De Open Universiteit neemt actief deel aan diverse onderzoeksprojecten.