ALG_Boek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
 

Het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen kent twee werkgebieden: het facultaire onderzoek en het interdisciplinaire onderzoek. Die liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar onmisbaar aan.

Onderzoeksprogramma's

Facultair onderzoek

De faculteit kent een omvangrijk onderzoekprogramma op het gebied van onderwijstechnologie, online leren en innoveren met ICT, getiteld: Onderwijsonderzoek met impact op activerend (online) onderwijs (pdf). Dat onderzoek wordt langs twee lijnen uitgevoerd. In de lijn facultair onderzoek wordt theorievormend en instrumenterend onderzoek verricht binnen het domein van de onderwijswetenschappen dat tevens bijdraagt aan de verdere expertise-ontwikkeling op het gebied van onderwijsinnovatie.

Multidisciplinair onderzoek

In multidisciplinaire programma’s wordt door verschillende vakgebieden onderzoek gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. De Open Universiteit heeft één multidisciplinair programma: Innovating for resilience. Dit programma bestaat uit de volgende drie onderzoekslijnen:

 •    De veilige stad
 •    Learning and innvation in resilient systems
 •    Innovation in education

De faculteit Onderwijswetenschappen is met name verbonden aan het de onderzoekslijn  Innovation in education. Het onderzoek in dit programma richt zich op de verbetering van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in het algemeen, en dat van de Open Universiteit in het bijzonder, waarbij inhoudsdeskundigen en onderwijswetenschappers nauw met elkaar samenwerken. Dit interdisciplinaire onderzoek is meer nog dan het disciplinaire onderzoek specifiek gericht op het combineren van wetenschappelijkheid en valorisatie. 

UNESCO chair Open Education

Binnen de Open Universiteit is een UNESCO leerstoel Open education ingesteld:

Onderzoeksvisitatie

In 2019 werd het op dat moment lopende onderzoeksprogramma Learning and teaching in technology-enhanced environments gevisiteerd. De commissie gaf de maatschappelijke relevantie van het programma de hoogste score 'excellent' en de onderzoekskwaliteit werd beoordeeld als very good. De levensvatbaarheid kreeg - ondanks de recente reorganisatie en herindeling met de daarbij gepaard gaande onzekerheden - de kwalificatie 'good'. 
Lees hier het visitatierapport (pdf).

 

Vakgroepen

Coördinator onderzoek is prof. dr. Rob Martens

Binnen de faculteit wordt het onderwijs en het onderzoek verzorgd door vier vakgroepen:

Leren en innoveren met ICT

(Technology enhanced learning and innovation)

Vakgroepvoorzitter: dr. Roland Klemke

Thema's:

 • Educational games, gamification and simulation-based learning 
 • Mobile and seamless learning design 
 • Multimodal learning experiences 
 • Learning analytics and visualizations 
 • Artificial Intelligence for Education 

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Leren en innoveren met ICT.

 

Online leren en instructie

(Online learning and instruction)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Halszka Jarodzka

Thema's:

 • Design of instruction
 • Competences
 • Teacher as supporter

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Online leren en instructie.

 

Sociaal leren

(Social learning)

Vakgroepvoorzitter: dhr. prof. dr. ir. Karel Kreijns

Thema's:

 • Online Collaborative Learning 
 • Professional Learning Communities and Network Learning

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Sociaal leren.

Voorwaarden voor een leven lang leren

(Conditions for life-long learning)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Renate de Groot

Thema's:

 • Context: de leeromgeving
 • Condities: de variabelen die de biopsychologie van de lerende beïnvloeden

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Voorwaarden voor een leven lang leren.

 

Zie ook het overzicht van de medewerkers Onderwijswetenschappen.

 

 

 

 

Onderzoekstopics

Het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen richt zich op de volgende topics: