OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
GOALS
 

Soort project: NWO, FES-gelden
Looptijd: September 2011 - September 2015
Onderzoekers: Martin van Dijk, Renate de Groot, Paul Kirschner, Hans Savelberg (UM)

GOALS staat voor Grootschalige Onderzoek naar Activiteiten van Limburgse Scholieren. Eerder onderzoek naar de associaties tussen fysieke activiteit, cognitieve prestaties en schoolprestaties, focuste op jonge kinderen of oudere volwassenen. Minder onderzoek is uitgevoerd in de groep adolescenten. Bovendien heeft het grootste deel van de studies in adolescenten gebruik gemaakt van vragenlijsten om fysieke activiteit te meten, een subjectieve methode die vele beperkingen heeft (Shephard, 2003). Slechts zes studies in adolescenten hebben gebruik gemaakt van een objectief instrument om fysieke activiteit te meten in relatie met cognitieve prestaties en schoolprestaties, en deze studies vonden wisselende resultaten. Daarom was het belangrijkste doel van het GOALS project meer inzicht te verkrijgen in de associaties tussen objectief gemeten fysieke activiteit, cognitieve prestaties en schoolprestaties van adolescenten. Daarnaast werden de associaties tussen actief forenzen naar school en cognitieve prestaties en schoolprestaties onderzocht, evenals de associaties tussen fysieke activiteit en mentaal welbevinden en fysieke activiteit en schoolverzuim door ziekte.
PDF Proefschrift Martin van Dijk: Physical Activity, Cognitive Performance and Academix Achievement in Adolescents. Findings from the GOALS study.