OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
MEFAB
 

Soort project: Diverse subsidieverstrekkers
Looptijd: 1989 - heden
Onderzoekers: Inge van der Wurff, Renate de Groot, Maurice Zeegers (UM), Marij Gielen (UM), Nikos Stratakis (UM), Roger Godschalk (UM).
Het ‘Maastricht Essential Fatty Acid Birth Cohort’ (MEFAB) is een lang lopend cohort dat in 1989 is opgezet door de Universiteit van Maastricht (Maastricht University) onder leiding van Prof. dr. Gerard Hornstra.

Tussen 1989 en 1995 hebben ongeveer 1200 zwangere vrouwen deelgenomen aan de eerste studie van het MEFAB cohort. Deze moeder-kind paren zijn opgevolgd tot de kinderen 12 jaar oud waren.
Het MEFAB cohort is uniek, omdat het wereldwijd het enige cohort is dat van begin tot einde van de zwangerschap de vetzuren bij de moeder heeft gemeten en waarvan de kinderen inmiddels de volwassen leeftijd hebben bereikt!

Het doel van wetenschappelijk onderzoek met het MEFAB cohort is: 
het verzamelen van medische gegevens van moeder-kind paren, zodat de rol van essentiële vetzuren van de moeder tijdens de zwangerschap op het ontstaan van chronische ziekten bij het kind kan worden onderzocht van geboorte tot volwassen leeftijd. 
In 2015 werd gestart met een nieuw onderzoek. Door middel van een online wilden we een beter inzicht te krijgen in de etiologie (=factoren die bijdragen aan het ontstaan van een ziekte) van overgewicht en leerprestaties. Wij hopen met dit onderzoek in de toekomst bij te kunnen dragen aan het voorkómen van overgewicht en mindere leerprestaties door tijdens de zwangerschap de omega-3 en omega-6 vetzuren te bestuderen. Hierdoor kunnen zwangere vrouwen in de toekomst beter over hun voeding geadviseerd worden.
MEFAB website