OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Duurzaamheid van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
 

Soort project: Buitenpromotie
Looptijd: 2018 - heden
Onderzoekers: Martien Coenjaerts, Paul Kirschner en Renate de Groot

Doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. De uitdaging van voorliggend promotieonderzoek is om vast te stellen hoe de leefstijlverandering die het resultaat is van de Gezonde Basisschool van de Toekomst duurzaam gemaakt kan worden en aan welke randvoorwaarden dan voldaan moet worden.
Website De Gezonde Basisschool van de Toekomst