RW_Onderzoek_11969_head_large.jpg
Onderzoeksthema's
De twee hoofdthema’s waarop het onderzoeksprogramma is gebaseerd zijn: individualisering en vernetwerking. Om deze twee thema’s nader te kunnen kaderen zijn binnen het onderzoeksprogramma een aantal domeinen gecreëerd.
  • Verknoopt: multidimensionale en meerpartijenverhoudingen in het recht
  • Voorbij Nationale grenzen: de invloed van Europeanisering en globalisering van het recht
  • Veiligheid in een geïndividualiseerde netwerksamenleving
  • Verschuivingen in macht en bescherming: nieuwe rechtsvormers en rechtsbronnen