MW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek

Learning and innovation for Resilience and Sustainability

Hoofddoel en onderzoekslijnen

Het LIRS-onderzoeksprogramma streeft ernaar om rigoureus, impactvol, state-of-the-art multidisciplinair onderzoek uit te voeren om moderne maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen aan te pakken. De focus ligt op de multidisciplinaire analyse van veerkrachtige en duurzame complexe systemen en de vraag hoe leren en innovatie plaatsvindt binnen deze systemen.

Onderzoekslijnen

Het programma onderscheidt vier onderzoekslijnen:

  • Learning: doel is het verbeteren van ons inzicht in het leren van individuen, groepen, organisaties, gemeenschappen en inkoopnetwerken. 
  • Innovation: doel is het vergroten van onze kennis over hoe innovaties ontstaan, zich verspreiden en de wereld beïnvloeden en de rol die agency daarbij heeft.
  • Resilience: doel is het vergroten van ons inzicht in het vermogen van systemen om verstoringen te verwerken en zich te reorganiseren terwijl ze veranderingen ondergaan zodat ze nog steeds dezelfde functie behouden.
  • Sustainability: doel is bij te dragen aan kennis en inzicht in hoe onze moderne maatschappij ernaar streeft om een dynamische balans te bereiken tussen sociale, techologische, economisch en milieusystemen. 

LIRS bouwt voort op de samenwerking en de onderzoeksresultaten van het eerdere onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems (2015-2020)

Meer informatie

Download het Onderzoeksprogramma Learning and Innovation for Resilience and Sustainability (2021-2027).

Oraties