MW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Learning, resilience and innovation

Learning and innovation in resilient systems

Het onderzoeksprogramma 'Learning and Innovation in Resilient Systems' integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen.

Hoofddoel en onderzoekslijnen

Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op:

  • informatie en computersystemen,
  • organisatie- en managementsystemen en
  • omgevingssystemen.

Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie subprogramma’s geformuleerd die focussen op veerkracht (resilience), leren en innovatie.

  • Resilience: doel is het vergroten van ons inzicht in het vermogen van systemen om verstoringen te verwerken en te reorganiseren terwijl ze veranderingen ondergaan zodat ze nog steeds dezelfde functie behouden.
  • Learning: doel is het verbeteren van ons inzicht in het leren van individuen en organisaties.
  • Innovation: doel is het vergroten van onze kennis over hoe innovaties ontstaan, zich verspreiden en de wereld beïnvloeden en de rol die agency daarbij heeft.

Meer informatie

Ga naar de website van het onderzoeksprogramma voor meer informatie, de onderzoekslijnen en de projecten.

Of download het Onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems

'Resilience, Learning and Innovation' en dan met name het onderwerp 'Trustworthy Systems' uit het subprogramma 'Innovation', is een van de speerpunten van het onderzoek van de Open Universiteit.