MW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Vakgroepen
 

Het onderzoek op het gebied van management wordt uitgevoerd binnen deze vier vakgroepen:

Onderzoek, innovatie en publicaties

De Open Universiteit streeft naar maximale openbaarheid van de resultaten van haar onderzoek  (open access). De wetenschappelijke publicaties worden opgenomen in de research database en zijn terug te vinden via ons research portal.