MW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Vakgroepen
 

Het onderzoek op het gebied van management wordt uitgevoerd binnen deze vier vakgroepen:

Onderzoek, innovatie en publicaties

De Open Universiteit streeft naar maximale openbaarheid van de resultaten van haar onderzoek  (open access). De wetenschappelijke publicaties worden opgenomen in de research database en zijn terug te vinden via ons research portal.

De activiteiten en resultaten van de faculteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn uitgebreid beschreven in het onderzoeksjaarverslag. Een overzicht van bijdragen aan symposia, congressen, mediaoptredens en de publicaties van de wetenschappelijke medewerkers van de faculteit Managementwetenschappen zijn ook opgenomen in het document.